Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs

C-LiON

Het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON) biedt opleidingen, trainingen, onderzoek en advies aan professionals in het onderwijs, scholen en scholenkoepels. Wij willen een bijdrage leveren aan steeds beter onderwijs in Nederland en wij doen dat met bevlogen adviseurs, coaches, trainers en docenten.

In het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs werken meerdere gespecialiseerde organisaties samen:


Als u een opleiding volgt bij C-LiON, bent u ervan verzekerd dat u leert in de driehoek praktijk – theorie – persoonlijke ontwikkeling. Ons opleidingsconcept ‘Creation Based Learning’ is erop gericht dat u al tijdens de opleiding werkt aan verbetering en innovatie van het onderwijs en de schoolorganisatie. Het professionaliseren d.m.v. het opleiden, adviseren en begeleiden van onderwijsprofessionals staat bij ons voorop als we streven naar die kwaliteitsontwikkeling van onderwijs en scholen. Ieder kind heeft immers recht op het best passend onderwijs.

Waarin onderscheiden we ons van andere aanbieders:

 • We hebben de uitgangspunten van het beroepsprofiel voor uw functie als basis genomen en deze vervolgens uitgebouwd tot expertniveau. Daarop mikken we samen, waarbij wij ons als facilitator beschouwen en u graag een belangrijke rol geven in uw ontwikkelingstraject.
   
 • Daarom is studeren bij C-LiON, op welk niveau dan ook, een stap op weg naar masterniveau.
   
 • Het SRPO en de NVAO hebben de kwaliteit van onze (schoolleiders-) opleidingen getoetst en op alle criteria positief beoordeeld. Dit is een kwaliteitsgarantie voor studenten aan deze opleidingen.
   
 • Bij C-LiON wordt gewerkt vanuit actuele inzichten uit de theorie en de brede beroepspraktijk. Wat wellicht nog belangrijker is: wij leren u de verworvenheden van deze wetenschap gebruiken bij analyses op uw eigen school.
   
 • Wij stimuleren een kritisch-onderzoekende houding bij al onze deelnemers, inclusief een steeds verder gaande zelfkennis op het gebied van uw professionele identiteit binnen de organisatie, cultuur en identiteit van de school.
   
 • C-LiON hecht veel waarde aan het opbouwen en onderhouden van functionele relaties met stakeholders van de school. Zo leren studenten in alle opleidingen partnerships op te bouwen met ouders en samenwerkingspartners.

Het uiteindelijke doel van onderwijs formuleren we dan ook graag vanuit de optiek van ‘duurzame meerwaardecreatie’: de professionals op scholen streven naar het leveren van ‘waarde’ zoals leerlingen, ouders, teamleden en andere stakeholders deze verwachten voor nu en de toekomst.

Over C-LiON

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power