Sponsorproject

C-LiON sponsort Edukans bij het ondersteunen van het onderwijs in het straatarme Afrikaanse land Malawi. Dat doet Edukans door het leveren van materialen en kennis. Veel jonge onderwijsmensen offeren elk jaar hun tijd op aan vrijwilligerswerk. En er worden materialen verzameld en ingekocht ten behoeve van klaslokalen en lerarenopleidingen.


Enkele foto's zeggen meer dan veel woorden:We stellen het op prijs als u ons zou willen helpen bij het steunen van het project van Edukans. Bijdragen kunnen overgemaakt worden op Giro 515, t.n.v. Edukans te Amersfoort, o.v.v. kenmerk: OE 11 mwa 12

Partners

C-LiON werkt graag in netwerkverband. De belangrijkste partners zijn voor ons: