Zorgcoördinator verdiepingstraject
Type
Leergang
Beoordeling
8,0
Erkenning
Academica
Duur
4 bijeenkomsten
Omvang
224 SBU, 8 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Zorgcoördinator verdiepingstraject’ maakt onderdeel uit van de post-hbo opleiding Intern Begeleider / Zorgcoördinator (ZC). In dit verdiepingstraject verwerft u de competenties die nodig zijn om als ervaren zorgcoördinator / ondersteuningscoördinator mede leiding te geven aan de onderwijsverbetering op school. Het is een zeer praktijkgerichte leergang die op onze jarenlange ervaring met IB / ZC- opleidingen is gestoeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs, excellente scholen en de gevolgen van de transitie Jeugdzorg.

Als u al enkele jaren zorgcoördinator / ondersteuningscoördinator bent, zult u hebben ervaren dat het takenpakket flink veranderd is. Waar eerst het accent lag op coördinerende taken rond het LVS, absenties en studievoortgang, verschuift het accent veelal naar beleidsontwikkeling, sturing van veranderingsprocessen, coaching van docenten en meer intensief contact met ouders en samenwerken in een ZAT. Ook de opvang van leraren die kampen met toenemende gedragsproblemen in de klas, participeren in overlegsituaties met CJG, Justitie, Leerplicht vergt meer aandacht, mede omdat van de school wordt verwacht dat er meer dan voorheen ernst wordt gemaakt van de zorgplicht van de school.
U verdiept zich tijdens deze leergang in alle relevante terreinen van het werk van een zorgcoördinator. Als u daarna alsnog zou besluiten het post-hbo diploma ‘zorgcoördinator’ te willen verwerven, heeft u al 8 EC’s in uw portfolio opgebouwd.

Doelgroep
Ervaren zorgcoördinatoren / ondersteuningscoördinatoren vormen de doelgroep van deze leergang.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de leergang zijn:

  • Module 1: Beleid en verandermanagement;
  • Module 2: Effectief onderwijs en (coachen op) de vaardigheden van de leraar;
  • Module 3: Communiceren en beïnvloeden;
  • Module 4: Coachen van teams.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per vier weken ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 224 uur (=8 EC’s).

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power