Zorgcoördinator theoretisch traject
Type
Leergang
Beoordeling
7,8
Erkenning
Academica
Duur
9 bijeenkomsten
Omvang
140 SBU, 5 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Zorgcoördinator theoretisch traject’ maakt onderdeel uit van de post-hbo opleiding Intern Begeleider / Zorgcoördinator (IB/ZC). In dit studietraject brengt u uw kennis op peil. Zo beschikt u weer over actuele inzichten die nodig zijn om als ervaren zorgcoördinator mede leiding te geven aan de onderwijsverbetering op school. Het is een zeer actuele leergang die op onze jarenlange ervaring met IB / ZC- opleidingen is gestoeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs, excellente scholen en de gevolgen van de transitie Jeugdzorg.

Als u al geruime tijd zorgcoördinator / ondersteuningscoördinator bent, zult u hebben ervaren dat de inhoud flink veranderd is. Waar eerst het accent lag op coördinerende taken rond het LVS, absenties en studievoortgang, verschuift het accent veelal naar beleidsontwikkeling, sturing van veranderingsprocessen, coaching van docenten en meer intensief contact met ouders en samenwerken in een ZAT. Ook de opvang van leraren die kampen met toenemende gedragsproblemen in de klas, participeren in overlegsituaties CJG, Justitie, Leerplicht vergt meer aandacht, mede omdat van de school wordt verwacht dat er meer dan voorheen ernst wordt gemaakt van de zorgplicht van de school.
U verdiept zich tijdens deze leergang in actuele inzichten die te maken hebben met passend onderwijs, de zorgplicht van de school, de transitie Jeugdzorg en de nieuwe eisen van de onderwijsinspectie. Als u daarna alsnog zou besluiten het post-hbo diploma ‘Intern Begeleider / Zorgcoördinator’ te willen verwerven, heeft u al 5 EC’s in uw portfolio opgebouwd.

Doelgroep
Ervaren zorgcoördinatoren / ondersteuningscoördinatoren vormen de doelgroep van deze leergang.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de leergang zijn:

 • De zorgcoördinator als spil in het onderwijs:
  • Module 1: Rollen en competenties van de zorgcoördinator.
 • Schoolbeleid en verandermanagement:
  • Module 2: De school en haar omgeving;
  • Module 3: Beleid en verandermanagement.
 • De leerling en leraar centraal:
  • Module 4: Diagnostisch handelen;
  • Module 5: Effectief onderwijs en (coachen op) de vaardigheden van de leraar.
 • Communicatie en coaching:
  • Module 6: Communiceren en beïnvloeden;
  • Module 7: Coachen van leraren;
  • Module 8: Coachen van teams.

Studiebelasting
Naast de colleges zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges worden met een gemiddelde van 1 dag per vier weken ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 140 uur (=5 EC’s).

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power