Zorgcoördinator basistraject
Type
Leergang
Beoordeling
8,1
Erkenning
Academica
Duur
4 bijeenkomsten
Omvang
224 SBU, 8 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Zorgcoördinator basistraject’ maakt onderdeel uit van de post-HBO opleiding Intern Begeleider / Zorgcoördinator (IB / ZC). In dit basistraject verwerft u de competenties die nodig zijn als startende zorgcoördinator / ondersteuningscoördinator. Het is een zeer praktijkgerichte leergang die op onze jarenlange ervaring met IB / ZC- opleidingen is gestoeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs.

Als u doorstroomt van leraar naar zorgcoördinator / ondersteuningscoördinator of als een deel van uw takenpakket verandert van lesgeven naar zorg- en ondersteuningscoördinatie; begeleiding van leraren bij het ondersteunen van leerlingen met leer- en gedragsproblemen; het participeren in overlegsituaties met het samenwerkingsverband, met het ZAT, Justitie e.d., zijn er nieuwe competenties nodig. Aspecten als: begeleiding van uw collega’s; opbouwen van partnerschap met ouders; coördineren en onderhandelen, heeft u niet meegekregen in uw eerdere opleiding.
U leert op alle relevante terreinen van het werk van een zorgcoördinator de basisinzichten en –vaardigheden. Als u daarna zou besluiten het post-HBO diploma ‘Intern Begeleider / Zorgcoördinator’ te willen verwerven, heeft u al 8 EC’s in uw portfolio opgebouwd.

Doelgroep
Beginnende zorgcoördinatoren / ondersteuningscoördinatoren. Leraren die de functie ambiëren en in de gelegenheid zijn om minimaal twee dagen per week werkplekopdrachten uit te voeren als ZC-er, zijn ook welkom.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de leergang zijn:

  • Module 1: De zorgcoördinator als spil in het onderwijs;
  • Module 2: De ZC-er in de school en haar omgeving;
  • Module 3: Diagnostisch handelen;
  • Module 4: Coachen van collega’s.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per vier weken ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 224 uur (=8 EC’s).

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power