Waarde-vol onderwijsmanagement
Type
Leergang
Erkenning
Schoolleidersregister
Beoordeling
8,2
Duur
4 bijeenkomsten
Omvang
112 SBU, 4 EC
Prijs
€ 2.350,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Het onderwijs van nu leidt op voor het participeren in de samenleving van de toekomst. Die samenleving zal er anders uitzien dan nu, mede door de snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT en robotica. Daarnaast zullen de mondiale ontwikkelingen op het gebied van economie, milieu en internationalisering van de samenleving hun eisen stellen aan het functioneren van de wereldburgers. In deze leergang worden de consequenties voor het onderwijs en voor de schoolleiding verkend en voorzien van concrete mogelijkheden om hierop te anticiperen in het onderwijsaanbod en onderwijsvormgeving, gericht op vernieuwde waardetoevoeging door de school.

Scholen zullen door de snelle externe ontwikkelingen flexibel moeten worden in het onderwijsaanbod en in de vormgeving van het onderwijs en de organisatie ervan. Ouders en andere stakeholders stellen steeds nadrukkelijker eisen aan de school op het gebied van de leer- en gedragsopbrengsten. ICT-vaardigheden, probleemoplossend vermogen, internationale communicatie en talentontwikkeling zijn maar enkele aspecten daarvan. Dat doet een enorm beroep op teams van onderwijsgevenden en hun leidinggevenden. De visie op de toekomst en op het leren voor de toekomst is daarbij cruciaal. Want zo’n visie ontwikkel je niet meer als schoolteam ‘stand-alone’, een toekomstvisie ontwikkel je samen met de belanghebbenden: leerkrachten, ouders, vervolgonderwijs, ketenpartners. En je weet dat je daar niet te lang over kunt doen, want intussen ziet de wereld er alweer anders uit. Daarom is visie-ontwikkeling een permanent proces en direct gerelateerd aan concrete onderwijsveranderingen.

In deze leergang wordt allereerst een raamwerk gegeven waarbinnen een school in staat is om zo flexibel te worden en te blijven. We hebben daarvoor het model ‘High Performance Organisations’ gekozen (De Waal), welke u kunt aanvullen met aspecten van excellente scholen, mede op basis van uw schoolconcept en –visie. Vervolgens gaat u in deze leergang, o.a. in het innovatieve e-lab van Innofun, uw visie verder vormgeven, zodat u als leidinggevende in staat bent het visieproces op school te leiden en in stand te houden. Concrete voorbeelden van uitwerkingen van de 21st Century Skills op school zijn uiteraard onderdeel van deze leergang. Daarnaast wordt de – in onze ogen zeer belangrijke - stakeholdergroep ouders betrokken bij dit onderwerp, zodat u niet alleen draagvlak creëert voor de schoolontwikkeling, maar tevens ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk maakt voor het proces dat gericht is op ‘leren, leven en werken in de toekomst’.

Doelgroep
Leidinggevenden in het onderwijs zijn de doelgroep voor deze leergang.

Inhoud
De leergang ‘Waarde-vol onderwijsmanagement’ bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Module Excellent toekomstgericht onderwijs;
  • Module 21st Century Skills;
  • Module Ouders als educatieve partner;
  • Module E-lab experience.

Iedere module bestaat uit:

  • Voorwerk: reflectie, literatuur;
  • Bijeenkomsten: inspiratie, verdieping, training, interactie;
  • Verwerking: (zelf-)onderzoek, analyse, conclusies.

Studiebelasting
U volgt drie trainingsmodulen van elk één dag, u neemt deel aan enkele e-learning seminars en u volgt een interactieve sessie in het e-lab.
De overige activiteiten voert u uit op momenten die u zelf kiest. De totale normstudielast van de leergang, inclusief zelfstudie en verwerkingsopdrachten, is 112 uur (= 4 EC’s), verdeeld over 42 contacturen en 70 zelfstudie- en uitwerkingsuren.

Erkenning(en):