Verandermanagement
Type
Cursus
Beoordeling
8,4
Erkenning
C-LiON, Schoolleidersregister PO herregistratie informeel
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
56 SBU, 2 EC
Prijs
€ 650,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering niet het beoogde resultaat oplevert. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare literatuur met titels als ‘Gedoe krijg je toch’ en ‘Hoe krijg ik ze mee?’. Succesvolle organisatieverandering vraag echter een gedegen, multidisciplinaire aanpak met bijdragen uit onder meer de organisatiekunde, psychologie en sociologie; en dat alles evidence based. Hoe meer de verandermanager weet over bewezen benaderingswijzen en interventies, hoe groter de kans dat de beoogde veranderdoelen ook gehaald worden.

Leiding geven aan veranderprocessen wordt over het algemeen, dus ook in het onderwijs, als een van de lastigste taken gezien. Hoe krijgt u mensen mee?; hoe bewaakt u de voortgang?; hoe gaat u om met weerstanden?; en hoe verhoogt u de betrokkenheid in het team?
Deze vragen doen een krachtig beroep op uw leiderschapskwaliteiten. Het gaat niet alleen om het onderwerp van de verandering en hoe leraren ermee omgaan, maar ook (of vooral): op welke inzichten en vaardigheden baseert u uw leiderschapsinterventies?; bent u in staat voldoende vertrouwen te verwerven?

Doelgroep
Schoolleiders, middenmanagers, locatieleiders, intern begeleiders en coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het leiden van veranderprocessen.
Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, VO, SO, MBO en HBO.

Inhoud
De module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

  • Integrale veranderkunde;
  • Veranderstrategieën en interventiemethoden;
  • Organisatiedynamica;
  • Verandersituatie in kaart brengen;
  • Systeemdenken;
  • Sociaal constructivisme;
  • Vierballenmodel van De Witte en Jonker.

Studiebelasting
U volgt één collegedag. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (=2 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power