Trainer van Professionals
Type
Opleiding
Beoordeling
8,1
Erkenning
Stichting Post HBO
Duur
1 jaar
Omvang
224 SBU, 8 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-HBO opleiding ‘Trainer van Professionals’ heeft tot doel begeleiders, adviseurs, trainers en (intern) opleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel trainen van onderwijsprofessionals. Onder ‘trainen’ verstaan we hier het continuüm van instrueren, presenteren, doceren, tot en met het begeleiden van individuele en groepsactiviteiten. Deze competenties kunnen in iedere sector die gekenmerkt wordt door een professionele cultuur toegepast worden, maar – gezien de gebruikte casuïstiek - zeker in het onderwijs.

Het vak van professioneel trainer van professionals is boeiend en veeleisend. Omdat veel professionals het kenmerk hebben dat ze het liever zelf leren dan dat hen iets aangeleerd mag worden. Een trainer moet daarom behendig en effectief moet kunnen omspringen met de veelheid aan werk- en instructievormen die er zijn en daarbij zowel de doelen van de training als de ontwikkeling van de deelnemers nastreven. Niet in de laatste plaats omdat de trainer merkt dat hij als persoon zeer betrokken is in het trainingsproces.
Trainen is meer dan een vaardigheid van de deelnemers vergroten. Ook al vraagt men om ‘praktijknabijheid’, toch moet de nodige aandacht besteed worden aan het eigen werkconcept, aan relevante wetenschap in de vorm van kennis, inzicht, modellen e.d. De professie van de trainer wordt op de proef gesteld als het gaat om de verbinding tussen theorie en praktisch handelen: hoe doe je dit als er duidelijke (opleidings-)doelen zijn, met inachtneming van de persoonlijke competenties en persoonlijkheid van iedere deelnemer?

Doelgroep
Trainers en (intern) opleiders vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders, zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders, docenten, adviseurs en anderen die regelmatig training geven aan professionals, zijn welkom.

Inhoud
U leert in deze opleiding de competenties om professioneel trainingen en opleiding te geven aan onderwijsprofessionals. De belangrijkste doelen van de opleiding zijn:

 • Inzicht krijgen in de kenmerken van het leren van volwassenen en meer in het bijzonder van professionals;
 • verschillende trainingsactiviteiten kunnen kiezen en effectief kunnen inzetten, zoals: doceren, presenteren, instrueren, leergesprekken leiden, workshop leiden, vaardigheidstraining leiden, individuele en groepsverwerking begeleiden;
 • een eigen stijl van trainen ontwikkelen en zo verbinding met deelnemers aangaan;
 • strategieën en modellen voor opbouw van trainingen en leergangen;
 • werken met elektronische leeromgevingen;
 • weerstanden van deelnemers herkennen, duiden en ombuigen;
 • sturing geven aan de groepsontwikkeling tijdens een serie trainingen / opleiding.

De opleiding werkt met een Persoonlijk Groeidocument (PGD) op grond van een competentie-analyse met 360 graden feedback vragenlijst, een drijfverenonderzoek en een persoonlijk intakegesprek.

Daarna volgen 8 leerthema’s:

 1. Het leerproces van jezelf als trainer;
 2. Verbinden;
 3. Leiden en volgen;
 4. Waarnemen;
 5. Inzicht geven;
 6. Vaardigheden vergroten;
 7. Interveniëren;
 8. Een training ontwerpen.

Twee rode draden lopen door de opleiding heen: 

 • Werkplekleren;
 • Persoonlijke competentieontwikkeling.

Studiebelasting
De trainingen worden met een gemiddelde van 1 dag per drie weken ingepland. Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De totale normstudielast van de opleiding is 224 uur studiebelastingsuren (= 8 EC’s).

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power