Taalonderwijs aan dyslectische kinderen
Type
Leergang
Beoordeling
8,1
Erkenning
C-LiON
Duur
3 bijeenkomsten
Omvang
42 SBU, 1.5 EC
Prijs
€ 750,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Taalonderwijs aan dyslectische kinderen’ heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs aan leerlingen met gediagnosticeerde dyslexie of met andere ernstige problemen op het gebied van lezen en spelling.
U krijgt inzicht in de soorten lees- en spellingproblemen die kinderen tijdens hun ontwikkeling kunnen ervaren, specifiek ten aanzien van dyslexie. Daarbij leert u welke effectieve behandel- en begeleidingsmogelijkheden er zijn en hoe u die kunt inzetten in uw lessen. U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs in uw groep of school.

Wat is dyslexie en wat betekent dit voor u als leraar? Er zijn ook leerlingen met andere vormen van spel- en leesproblemen die baat hebben bij de behandelmethoden voor dyslexie. Daarom leert u werken volgens de specifieke eisen voor de taaldidactiek aan leerlingen met dyslexie.

Doelgroep
Leraren in het primair onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud
In deze leergang staan de volgende doelen centraal:

  • De leraar kan mogelijke leesproblemen en/of dyslexie herkennen bij leerlingen;
  • De leraar is bekend met het continuüm van onderwijs en zorg en weet voor welke dyslexiezorg de school verantwoordelijk is;
  • De leraar kan een leerling-dossier samenstellen ten behoeve van een dyslexie-onderzoek;
  • De leraar kent de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen met dyslexie;
  • De leraar kan planmatig leerlingen met dyslexie begeleiden bij het lees- en spellingonderwijs;
  • De leraar kan ondersteuningsbehoeften voor de dyslectische leerling opstellen die ook bij andere vakken gebruikt worden;
  • De leraar weet dyslectische leerlingen te motiveren om te lezen en kan het enthousiasme voor lezen ook overbrengen;
  • De leraar kan onderwijsverbeteringen voor de eigen school aangeven voor wat betreft de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met dyslexie.

Studiebelasting
We adviseren gedurende de leergang zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in taal/lezen te kunnen besteden, minstens 3 uur per week gedurende minstens zes weken. In een groep waar kinderen in zitten met gediagnosticeerde dyslexie of andere achterstanden op het gebied van spelling en/of lezen. Daarnaast zal in die periode ongeveer 2 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. Er worden drie collegedagen ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 42 uur (=1,5 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power