Taalexpert
Type
Opleiding
Beoordeling
7,9
Erkenning
Registerleraar, Stichting Post HBO
Duur
1 jaar
Omvang
252 SBU, 9 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-HBO opleiding ‘Taalexpert’ heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs op ‘expertniveau’. Alle actuele inzichten en ontwikkelingen op het gebied van opbrengstgericht en handelingsgericht werken zitten uiteraard in deze nieuwe opleiding, maar ook recente wetenschap over het breinleren, tweetalig onderwijs en de inzet van multimedia in het taalonderwijs. U werkt tijdens deze opleiding actief aan verbetering van het taalonderwijs in uw groep of school.

Er is bij onderwijsgevenden in het primair onderwijs grote behoefte aan actuele en verdiepte inzichten over taal-leesdidactiek. Inzichten die verder gaan dan de startbekwaamheid die tijdens de PABO-opleiding wordt bereikt, en die noodzakelijk zijn bij de huidige eisen die we kunnen samenvatten als ‘opbrengstgericht taalonderwijs’ en ‘handelingsgericht taalonderwijs’. Vanuit het streven van iedere school naar de hoogste opbrengsten bij leerlingen en naar ‘passend onderwijs’ zien we dat leerkrachten steeds meer behoefte krijgen aan verdiepte kennis over de lees-/taalontwikkeling van kinderen, de beste didactiek en praktische handvatten voor het omgaan met de uitdagingen van dyslectische kinderen tot en met het goed omgaan met de beter begaafde leerlingen en het inzetten van multimedia bij het lees-/taalonderwijs.

Doelgroep
Leraren in het primair onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud
Twee leergangen vormen de rode draad van deze opleiding:

  • Opbrengstgericht taalonderwijs;
  • Handelingsgericht taalonderwijs.

Daarnaast kiest iedere deelnemer drie modulen uit een aanbod van zes keuzemodulen:

  • Taalonderwijs aan jonge kinderen;
  • Dyslexie;
  • Tweede taalverwerving;
  • Multimedia en taal;
  • Creatief taalonderwijs (groep 3 tot en met 8);
  • Opbrengstgericht Engels in het basisonderwijs.

Studiebelasting
We adviseren gedurende de opleiding zoveel mogelijk tijd van uw lees-/taalonderwijs te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Dat betekent dat u nog steeds bezig bent met lees-/taalactiviteiten, maar dat u ze anders voorbereidt en anders uitvoert. Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges worden met een gemiddelde van 1 dag per drie weken ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 252 uur (=9 EC’s) naast de taal-/leeslessen die u in reguliere tijd voorbereidt en uitvoert. De studieperiode kan verspreid worden over één, twee of drie jaar.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power