Taal en multimedia
Type
Leergang
Beoordeling
7,7
Erkenning
C-LiON
Duur
3 bijeenkomsten
Omvang
42 SBU, 1,5 EC
Prijs
€ 750,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Taal en multimedia’ heeft tot doel leraren toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van multimedia die ingezet kunnen worden bij het lees-/taalonderwijs. Het gaat daarbij zowel om het gebruik van methodische software, methodesites en het digibord, alsook de vele mogelijkheden om uitdagend en motiverend taalonderwijs te geven op een manier die past bij toekomstgerichte competenties waarbij leerlingen ‘mediawijsheid’ verkrijgen.
U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs in uw groep of school door inzet van multimedia.

Kinderen groeien op in een wereld waarin internet, social media, smartphones en tablets een steeds prominentere rol spelen. Nogal eens steekt het onderwijs daar schril tegen af, door vast te houden aan traditionele leermiddelen. Daardoor raken kinderen minder gemotiveerd en vervreemden ze van het onderwijs op school. Inzichten die samengevat kunnen worden als toekomstgerichte competenties maken duidelijk dat mediawijsheid van cruciaal belang is voor de leerlingen. Als u nu gebruik gaat maken van diverse vormen van multimedia tijdens uw lees-/taalonderwijs, zult u de prestaties en de motivatie van uw leerlingen snel zien verbeteren.

Doelgroep
Leraren in het primair onderwijs vormen de doelgroep. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud
U leert in deze leergang creatief gebruik te maken van de vele mogelijkheden van software, die bij de methoden wordt ontwikkeld en bijvoorbeeld schrijf- en presentatiesoftware. Ook gaat u onderzoeken welke mogelijkheden internetsites hebben voor het lees- en schrijfproces.

In deze leergang staan de volgende doelen centraal.:

  • De leraar kent de actuele ontwikkelingen ten aanzien van multimedia in het algemeen en de ontwikkeling daarvan binnen (methoden voor) het taalonderwijs in het bijzonder;
  • De leraar weet welke impact het gebruik van multimedia heeft op het leren van kinderen in het algemeen en de taalontwikkeling in het bijzonder;
  • De leraar heeft zijn eigen vaardigheden op het gebied van het gebruik van multimedia vergroot;
  • De leraar kan multimedia inzetten voor verrijking van het eigen taalonderwijs.

Studiebelasting
We adviseren gedurende de leergang zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in taal/lezen te kunnen besteden, minstens 3 uur per week gedurende minstens zes weken. En uiteraard in een situatie waarin u de beschikking heeft over meerdere computers en/of tablets. Daarnaast zal in die periode ongeveer 2 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. Er worden drie collegedagen ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 42 uur (=1,5 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power