Schoolleider Voortgezet Onderwijs Basisbekwaam
Type
Opleiding
Beoordeling
Nieuw!
Erkenning
Schoolleidersregister VO
Duur
1 jaar
Omvang
434 uur, 15,5 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’ op niveau ‘basisbekwaam’, dikwijls ook niveau ‘Leidinggeven I’ genoemd. Deze opleiding bevat zeer praktijkgerichte didactiek, die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling, is inhoudelijk inspirerend en heeft de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. En is geschikt voor verschillende doelgroepen: startende schoolleiders, afdelingscoördinatoren en docenten met ambitie in het schoolmanagement. Het is een praktijkgericht opleidingstraject dat in één jaar kan worden doorlopen.

Het voortgezet onderwijs zit in een cultuuromslag; kwaliteit wordt opnieuw gedefinieerd en de uitwerking daarvan binnen de scholen vergt o.a. gedreven leiderschap. In het voortgezet onderwijs verandert er in snel tempo veel door: invoering van toekomstgerichte competenties, High Performance Schools, de gevolgen van Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken, de veranderende positie van ouders en ga zo maar door. De werkzaamheden van mensen in het schoolmanagement zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om leidinggevenden die onderzoekend zijn ingesteld; mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben; die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar steeds beter onderwijs en die in open relatie staan met docenten en met stakeholders buiten de school. Schoolleiders die de professionele cultuur kunnen ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Startende schoolleiders, afdelingscoördinatoren, ambitieuze docenten, vormen de doelgroep.
Directeuren met veel ervaring adviseren we de ongedeelde schoolleidersopleiding voortgezet onderwijs te volgen.

Inhoud
De schoolleidersopleiding basisbekwaam bestaat uit vijf domeinen: 'De ondernemende schoolleider', 'Onderwijskwaliteit en -innovatie', 'Professionele leergemeenschap', 'Leiderschap' en 'Onderzoek'. Deze domeinen hebben ieder een leergang. De belangrijkste onderdelen per leergang zijn:

 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie:
  • De school als maatschappelijke onderneming;
  • Onderwijskundig ondernemerschap.
 • Waardevol onderwijs:
  • Visieontwikkeling op waardevol onderwijs;
  • Kwaliteit in onderwijs.
 • De school als professionele leergemeenschap:
  • Lerende scholen.
 • Leiderschap I:
  • Competenties beroepsprofiel;
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid;
  • Persoonlijke effectiviteit;
  • Leiderschap;
  • Leiding geven aan verandering.
 • Onderzoek:
  • Onderzoek in het onderwijs.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland.
De totale normstudielast van de opleiding is ongeveer 434 uur (=15,5 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power