Schoolleider Voortgezet Onderwijs
Type
Opleiding
Beoordeling
8,4
Erkenning
Schoolleidersregister VO, Stichting Post HBO
Duur
1,5 jaar
Omvang
910 SBU, 32,5 EC
Prijs
€ 10.690,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’, dat een registerdiploma oplevert bij de stichting Post-HBO en afgestemd is op het Beroepsprofiel, zoals door de VO-raad wordt erkend. Deze schoolleidersopleiding bevat zeer praktijkgerichte didactiek, die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling, is inhoudelijk inspirerend en heeft de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Er is gedifferentieerd aanbod voor verschillende doelgroepen: ervaren schoolleiders, beginners, zij-instromers, dat in flexibele opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

Het management in het voortgezet onderwijs is zeer pluriform: verschillende organisatievormen hebben geleid tot een grote diversiteit aan functies en bijbehorende takenpakketten. In de meeste situaties is wel een tendens waar te nemen dat het zakelijk management bestuurlijk wordt opgepakt, waardoor schoolleiders meer focus kunnen leggen op het onderwijsproces, het leiden van het docententeam en het positioneren van de school in de omgeving.
Op het gebied van het primaire proces is er veel gaande: de invoering van toekomstgerichte competenties, High Performance Schools, Passend Onderwijs, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld; mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben; die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school; die in open relatie staan met hun omgeving; die hun school duurzaam positioneren en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Schoolleiders zoals directeuren en afdelings-/unitleiders die reeds leiding geven aan een school voor voortgezet onderwijs vormen de doelgroep.
Mensen die zo’n functie ambiëren vanuit een doorgroeiambitie, of als manager ‘van buiten de sector’, volgen vooraf of tijdens deze opleiding aanvullende modulen.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de opleiding Schoolleider Voortgezet Onderwijs zijn:

 • Leiderschap:
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid;
  • Persoonlijke effectiviteit;
  • Leiderschap;
  • Verandermanagement.
 • Onderzoek:
  • Onderzoek in het onderwijs;
  • De onderzoekende school;
  • Onderzoeksvaardigheden voor de professional.
 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie:
  • De school als maatschappelijke onderneming;
  • Onderwijskundig ondernemerschap;
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs;
  • Projectmanagement IKC.
 • Waardevol onderwijs
  • Kwaliteitszorg;
  • High Performance Schools;
  • 21st Century Education;
  • Ouderbetrokkenheid.
 • De school als professionele leergemeenschap
  • Naar een professionele cultuur;
  • Professionele gespreksvoering;
  • Professionaliteit en professionalisering.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 910 uur (=32,5 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Erkenning(en):