Schoolleider Primair Onderwijs zij-instroom
Type
Opleiding
Erkenning
Schoolleidersregister
Beoordeling
8,3
Duur
1,5 jaar
Omvang
910 SBU, 32,5 EC
Prijs
€ 10.490,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-HBO opleiding voor managers van buiten het onderwijs die een diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ willen verwerven, dat erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling in het onderwijs en 10 jaar ervaring met het opleiden van zij-instromende schoolleiders. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Flexibele opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

Al enkele jaren wordt een groot tekort aan leidinggevenden in het onderwijs voorspeld. Doordat de effecten van krimp van de scholen (en daardoor de keuze van veel besturen voor meerscholen directeuren) en het uitstellen van de pensioengerechtigde leeftijd momenteel samenvallen, is het aantal vacatures nog niet spectaculair te noemen. Maar de druk vanuit de overheid en de samenleving op kwaliteitsverhoging van het management op de scholen, gecombineerd met de leeftijdsopbouw van het directeurenbestand, zal op korte termijn het aantal directievacatures in deze sector doen toenemen.
Het is een heel boeiende sector, het primair onderwijs is voortdurend in beweging. De invoering van 21st Century Skills, High Performance Schools, Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld, mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben, die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school, die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Managers van buiten de sector, die aantoonbare affiniteit hebben met het primair onderwijs, met opvoedings- en onderwijsprocessen, en in staat zijn zich te ontwikkelen tot ‘leaders of education’ vormen de doelgroep.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie:
  • De school als maatschappelijke organisatie;
  • Onderwijskundig ondernemerschap;
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs;
  • Projectmanagement IKC.
 • Waardevol onderwijs:
  • Kwaliteitszorg;
  • Ouderbetrokkenheid;
  • 21st Century Education;
  • High Performance Schools.
 • De school als professionele leergemeenschap:
  • Professionele gespreksvoering;
  • Onderwijsprofessionals, professionaliteit en professionalisering;
  • Naar een professionele cultuur.
 • Leiderschap:
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid;
  • Persoonlijke effectiviteit;
  • Persoonlijk leiderschap;
  • Verandermanagement.
 • Onderzoek:
  • Onderzoek in onderwijs;
  • De onderzoekende school;
  • Onderzoeksvaardigheden voor de professional.
 • Differentiatiemodulen:
  • De kunst van het lesgeven;
  • Pakket e-learning modulen met vele onderwerpen op het primair proces.

Studiebelasting
We adviseren minstens één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 910 uur (=32,5 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar. U zult extra uren moeten besteden aan het differentiatiepakket, maar de ervaring leert dat men de meer zakelijke modulen sneller doorwerkt, waardoor het gemiddelde van 32,5 EC een redelijk betrouwbare indicatie is van de studietijd die u hieraan besteedt.

Het normale traject duurt inclusief start- en afstudeerfase, anderhalf jaar. Als u wilt verkorten tot een studieperiode van één jaar, is dat te doen door deelname van enkele bijeenkomsten in een andere studiegroep. Zo is het ook mogelijk om – zonder additionele kosten – de lesbijeenkomsten uit te smeren over een langere periode door deelname van een of meerdere leergangen in een andere lesgroep; de maximale studieduur bedraagt in dat geval twee jaar. Zowel versnelling als vertraging dient vooraf aangevraagd en goedgekeurd te worden en wordt genoteerd in een bijlage bij de studieovereenkomst.

Erkenning(en):