Schoolleider Primair Onderwijs, versnelde opleiding van Basisbekwaam naar Vakbekwaam
Type
Opleiding
Beoordeling
Nieuw!
Erkenning
Schoolleidersregister PO basisregistratie
Duur
0,5 jaar
Omvang
434 SBU, 15,5 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Versneld opleidingstraject in een half jaar, gericht op het verwerven van het erkende diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau ‘vakbekwaam’ voor iedereen die reeds een diploma heeft verworven op niveau ‘basisbekwaam’ bij Academica, C-LiON / Via Vinci Academy (onze opleiding ‘Schoolleider Primair Onderwijs - basisbekwaam') of bij een ander opleidingsinstituut (zoals de diploma’s ‘Leidinggeven 1’ of ‘Basisbekwaam’).

Deze opleiding bevat zeer praktijkgerichte didactiek, die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling, is inhoudelijk inspirerend en heeft de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement.

Schoolleiders die reeds in het bezit zijn van een diploma op het niveau ‘basisbekwaam’ weten wat een schitterend maar tevens veeleisend beroep ze hebben in het leiding geven aan een school. Daarom is het goed om jezelf verder te ontwikkelen tot het niveau ‘vakbekwaam’. Immers, de ontwikkelingen staan niet stil: de invoering van toekomstgerichte competenties, High Performance Schools, Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. De werkzaamheden van de schoolleider zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld; mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben; die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school; die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Schoolleiders zoals directeuren en locatieleiders die reeds leiding geven aan een school voor primair onderwijs en tevens in het bezit zijn van een erkend diploma op niveau ‘basisbekwaam’, vormen de doelgroep.
Mensen die zo’n functie ambiëren vanuit een doorgroeiambitie, volgen vooraf of tijdens deze opleiding aanvullende modulen.

Inhoud
De schoolleidersopleiding vakbekwaam bestaat uit vijf domeinen: 'De ondernemende schoolleider', 'Onderwijskwaliteit en -innovatie', 'Professionele leergemeenschap', 'Leiderschap' en 'Onderzoek'. Deze domeinen hebben ieder een leergang. De belangrijkste onderdelen per leergang zijn:

 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie:
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs;
  • Projectmanagement IKC.
 • Waardevol onderwijs:
  • Toekomstbestendig onderwijs;
  • High Performance Schools.
 • De school als professionele leergemeenschap:
  • Professionalisering van professionals.
 • Leiderschap I:
  • Competenties beroepsprofiel;
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid;
  • Persoonlijke effectiviteit;
  • Leiderschap;
  • Professionele gespreksvoering.
 • Onderzoek:
  • Onderzoeksvaardigheden voor de professional.

Studiebelasting
Er is één startdag, gevolgd door 5 tweedaagsen. De totale doorlooptijd bedraagt een half jaar. De totale normstudielast van de opleiding is 434 uur (= 15,5 EC’s) indien u de opleiding SPO-Basisbekwaam bij Academica, C-LiON / Via Vinci Academy heeft gevolgd. In andere gevallen bedraagt de normstudielast 490 uur (= 17,5 EC’s). Indien blijkt dat er meer studietijd nodig is, kan tweemaal een kosteloze verlenging van elk 3 maanden worden aangevraagd.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power