Schoolleider Primair Onderwijs, versnelde opleiding van Basisbekwaam naar Vakbekwaam
Type
Opleiding
Beoordeling
Nieuw!
Erkenning
Schoolleidersregister PO basisregistratie
Duur
0,5 jaar
Omvang
448 SBU, 16 EC
Prijs
€ 5.990,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Versneld opleidingstraject in een half jaar, gericht op het verwerven van het erkende diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau ‘vakbekwaam’ voor iedereen die reeds een diploma heeft verworven op niveau ‘basisbekwaam’ bij C-LiON / Via Vinci Academy (onze opleiding ‘Schoolleider Primair Onderwijs - basisbekwaam) of bij een ander opleidingsinstituut (zoals de diploma’s ‘Leidinggeven 1’ of ‘Basisbekwaam’).

Deze opleiding bevat zeer praktijkgerichte didactiek, die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling, is inhoudelijk inspirerend en heeft de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement.

Schoolleiders die reeds in het bezit zijn van een diploma op het niveau ‘basisbekwaam’ weten wat een schitterend maar tevens veeleisend beroep ze hebben in het leiding geven aan een school. Daarom is het goed om jezelf verder te ontwikkelen tot het niveau ‘vakbekwaam’. Immers, de ontwikkelingen staan niet stil: de invoering van toekomstgerichte competenties, High Performance Schools, Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. De werkzaamheden van de schoolleider zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld; mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben; die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school; die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Schoolleiders zoals directeuren en locatieleiders die reeds leiding geven aan een school voor primair onderwijs en tevens in het bezit zijn van een erkend diploma op niveau ‘basisbekwaam’, vormen de doelgroep.
Mensen die zo’n functie ambiëren vanuit een doorgroeiambitie, volgen vooraf of tijdens deze opleiding aanvullende modulen.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de opleiding ‘Van basis- naar vakbekwaam’ zijn:

 • Leiderschap:
  • Competenties beroepsprofiel;
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid;
  • Persoonlijke effectiviteit;
  • Leiderschap.
 • Onderzoek:
  • De onderzoekende school;
  • Wet- en regelgeving.
 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie:
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs.
 • Waardevol onderwijs:
  • Toekomstgerichte innovaties in het onderwijs;
  • High Performance Schools.
 • De school als professionele leergemeenschap:
  • Professionaliteit en professionalisering.

Studiebelasting
Er is één startdag, gevolgd door 5 tweedaagsen. De totale doorlooptijd bedraagt een half jaar. De totale normstudielast van de opleiding is 448 uur (=16 EC’s). Indien blijkt dat er meer studietijd nodig is, kan tweemaal een kosteloze verlenging van elk 3 maanden worden aangevraagd.

Erkenning(en):