Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam
Type
Opleiding
Beoordeling
8,6
Erkenning
Schoolleidersregister PO basisregistratie, Stichting Post HBO
Duur
1,5 jaar
Omvang
490 SBU, 17,5 EC
Prijs
€ 5.990,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Deze opleiding is een upgradetraject tot het erkende diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau ‘vakbekwaam’ voor iedereen die reeds een diploma heeft verworven op niveau ‘basisbekwaam’ bij Via Vinci Academy / C-LiON (of onze opleiding ‘Middenmanagement’) of bij een ander opleidingsinstituut (zoals de diploma’s ‘Leidinggeven 1’ of ‘Basisbekwaam’).

Deze opleiding bevat zeer praktijkgerichte didactiek, die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling, is inhoudelijk inspirerend en heeft de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Een deel van de opleiding is verplicht voor iedereen, zoals de leergang ‘Leiderschap’ en de leergang ‘Onderzoek’. Daarnaast legt u eigen accenten op grond van uw specifieke vooropleiding, werksituatie en ambitie.

Schoolleiders die reeds in het bezit zijn van een diploma op het niveau ‘basisbekwaam’ weten wat een schitterend maar tevens veeleisend beroep ze hebben in het leiding geven aan een school. Daarom is het goed om jezelf verder te ontwikkelen tot het niveau ‘vakbekwaam’. Immers, de ontwikkelingen staan niet stil: de invoering van toekomstgerichte competenties, High Performance Schools, Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. De werkzaamheden van de schoolleider zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld; mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben; die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school; die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Schoolleiders zoals directeuren en locatieleiders die reeds leiding geven aan een school voor primair onderwijs en tevens in het bezit zijn van een erkend diploma op niveau ‘basisbekwaam’, vormen de doelgroep.
Mensen die zo’n functie ambiëren vanuit een doorgroeiambitie, volgen vooraf of tijdens deze opleiding aanvullende modulen.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie:
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs;
  • Van visie, missie, kernwaarden en ambitie naar waardecreatie.
 • Waardevol onderwijs:
  • 21st Century Education;
  • De High Performance Organisatie.
 • De school als professionele leergemeenschap:
  • Onderwijsprofessionals, professionaliteit en professionalisering;
  • Naar een professionele cultuur.
 • Persoonlijk leiderschap:
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid;
  • Persoonlijke effectiviteit;
  • Leiderschap;
  • Verandermanagement.
 • Onderzoek:
  • Onderzoeksvaardigheden (facultatief, indien uw basisbekwaam-opleiding op dit vlak niet toereikend was);
  • Praktijkgericht onderzoek (u maakt hier een keuze uit een van de onderwerpen van de leergangen).

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal per week ongeveer 5 uur nodig zijn voor zelfstudie. U volgt – naast de intervisie en begeleidingsgesprekken – 9 lesdagen.
De totale normstudielast van de opleiding is 490 uur (= 17,5 EC’s) indien u de opleiding SPO-Basisbekwaam bij C-LiON / Via Vinci Academy heeft gevolgd. In andere gevallen bedraagt de normstudielast 546 uur (= 19,5 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Folder
Klik op de onderstaande afbeelding om de folder van deze opleiding te downloaden.

Erkenning(en):