Schoolleider Primair Onderwijs Basisbekwaam
Type
Opleiding
Beoordeling
8,7
Erkenning
Schoolleidersregister PO basisregistratie
Duur
1 jaar
Omvang
434 SBU, 15,5 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-HBO opleiding voor het verwerven van het diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau ‘basisbekwaam’. Deze opleiding tot schoolleider basisbekwaam bevat zeer praktijkgerichte didactiek, die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling, is inhoudelijk inspirerend en heeft de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. De schoolleidersopleiding is geschikt voor verschillende doelgroepen: startende schoolleiders, coördinatoren en leraren met ambitie in het schoolmanagement en IB-ers met leidinggevende taken. U volgt een praktijkgericht opleidingstraject dat in één jaar kan worden doorlopen.

Het primair onderwijs heeft gedreven leidinggevenden nodig. De invoering van toekomstgericht onderwijs, High Performance Schools, de gevolgen van Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken, de veranderende positie van ouders en ga zo maar door, maakt dat er een snel veranderende cultuur heerst in het onderwijs. De werkzaamheden van de schoolleider zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld; mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben; om schoolleiders die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar steeds beter onderwijs; die in open relatie staan met hun omgeving en de professionele cultuur kunnen ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Startende directeuren, coördinatoren, ambitieuze leraren en IB-ers met leidinggevende taken of ambitie om in de schoolleiding te gaan werken, vormen de doelgroep.
Directeuren met veel ervaring adviseren we de ongedeelde schoolleidersopleiding te volgen.

Voor managers ‘van buiten de sector’ is de opleiding schoolleider primair onderwijs zij-instroom de best passende schoolleidersopleiding.

Inhoud
De schoolleidersopleiding basisbekwaam bestaat uit vijf domeinen: 'De ondernemende schoolleider', 'Onderwijskwaliteit en -innovatie', 'Professionele leergemeenschap', 'Leiderschap' en 'Onderzoek'. Deze domeinen hebben ieder een leergang. De belangrijkste onderdelen per leergang zijn:

 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie:
  • De school als maatschappelijke onderneming;
  • Onderwijskundig ondernemerschap.
 • Waardevol onderwijs:
  • Visieontwikkeling op waardevol onderwijs;
  • Kwaliteit in onderwijs.
 • De school als professionele leergemeenschap:
  • Lerende scholen.
 • Leiderschap I:
  • Competenties beroepsprofiel;
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid;
  • Persoonlijke effectiviteit;
  • Leiderschap;
  • Leiding geven aan verandering.
 • Onderzoek:
  • Onderzoek in het onderwijs.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. 
De totale normstudielast van de opleiding is ongeveer 434 uur (=15,5 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power