Schoolleider Primair Onderwijs
Type
Opleiding
Beoordeling
8,7
Erkenning
Registerleraar, Schoolleidersregister PO basisregistratie, Stichting Post HBO
Duur
1,5 jaar
Omvang
854 SBU, 30,5 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’, dat erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Deze schoolleidersopleiding bevat zeer praktijkgerichte didactiek, die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling, is inhoudelijk inspirerend en heeft de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Gedifferentieerd aanbod voor verschillende doelgroepen: ervaren schoolleiders, beginners, zij-instromers. Flexibele schoolleider opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

Het primair onderwijs is voortdurend in beweging: de invoering van toekomstgerichte competenties, High Performance Schools, Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. De werkzaamheden van de schoolleider zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld; mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben; om schoolleiders die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school; die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Er zijn verschillende leerroutes voor diverse doelgroepen. Kijk tot welke doelgroep u behoort:

 1. Startende of pas gestarte schoolleider: u volgt de gehele opleiding zoals in de studiegids aangegeven.
 2. Schoolleider in het bezit van een erkende diploma op niveau ‘Basisbekwaam’: u volgt het traject ‘van basisbekwaam naar vakbekwaam
 3. Zij-instromende schoolleider (manager van buiten de sector): parallel aan de opleiding volgt u de module ‘De kunst van het lesgeven’
 4. Leerkracht of bouwcoördinator zonder middenmanagement-opleiding: u volgt de opleiding waarbij u de opdrachten in het ‘uitvoerend profiel’ maakt, die horen bij specifieke doelen gericht op het uitvoerend leiderschap onder eindverantwoordelijkheid van een directeur.
 5. Zeer ervaren directeur met afgeronde professionaliseringstrajecten: verschillende maatwerktrajecten mogelijk, zoals een integraal schoolontwikkelingstraject.
 6. Schoolleider Primair Onderwijs na SBO: er worden enkele vrijstellingen verstrekt als u recentelijk de verkorte opleiding SPO bij het SBO heeft gevolgd

Inhoud
De schoolleidersopleiding bestaat uit vijf domeinen: 'De ondernemende schoolleider', 'Onderwijskwaliteit en -innovatie', 'Professionele leergemeenschap', 'Leiderschap' en 'Onderzoek'. Deze domeinen hebben ieder een leergang. De belangrijkste onderdelen per leergang zijn:

 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie:
  • De school als maatschappelijke onderneming;
  • Onderwijskundig ondernemerschap;
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs;
  • Projectmanagement IKC.
 • Waardevol onderwijs:
  • Visieontwikkeling op waardevol onderwijs;
  • Kwaliteit in onderwijs;
  • Toekomstbestendig onderwijs;
  • High Performance Schools.
 • De school als professionele leergemeenschap
  • Lerende scholen;
  • Professionaliseren van professionals;
 • Leiderschap I:
  • Competenties beroepsprofiel;
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid;
  • Persoonlijke effectiviteit;
  • Leiderschap;
  • Verandermanagement;
  • Professionele gespreksvoering.
 • Onderzoek:
  • Onderzoek in onderwijs;
  • Onderzoeksvaardigheden voor de professional.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. 
De totale normstudielast van de schoolleidersopleiding is 854 uur (=30,5 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power