Samenwerking ouders-school
Type
Training
Beoordeling
8,3
Erkenning
C-LiON
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
7 SBU
Prijs
€ 225,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De school heeft een verzwaarde zorgplicht ten opzichte van enkele jaren geleden. Als ouders hun kind aanmelden bij een basisschool, mogen zij van de school verwachten dat de school zich maximaal inzet om een passend aanbod te realiseren. Andersom mogen scholen van ouders verwachten dat zij achter de aanpak van school staan op het gebied van het onderwijsprogramma en de extra ondersteuning die gegeven wordt.

Veel leraren, IB-/ZC-ers en leidinggevenden ervaren dat zij nog niet in staat zijn om het maximale te halen uit de relatie met ouders, waardoor misverstanden en teleurstellingen regelmatig voorkomen.
Deze training is erop gericht om te leren communiceren met ouders als partner in het onderwijs- en opvoedingsproces.

Ouders en leraren: samen begeleiden we het kind op weg naar de volwassenheid, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheden en kennis. Daardoor zijn we ongelijke maar wel gelijkwaardige partners met maar één doel: het beste voor het kind. Wat het beste is, daarover kunnen meningen verschillen, vanuit een verschillende kijk op het gedrag en kwaliteiten van het kind, en vanuit verschillende inschattingen wat we kunnen doen om het ontwikkelingsproces te ondersteunen.

Doelgroep
Leraren, intern begeleiders, leidinggevenden en schoolteams vormen de doelgroep voor deze training.

Inhoud
De training heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

  • Bespreken van beelden van het kind;
  • Samen doelen stellen;
  • Afspraken maken en deze vasthouden.

Studiebelasting
De training duurt 3 uur. Inclusief het voorbereidende kijk- en leeswerk bedraagt de totale studiebelasting 7 uur.

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power