Regie en strategie
Type
Leergang
Beoordeling
8,4
Erkenning
Schoolleidersregister PO herregistratie
Duur
5 sessies van 1 dag
Omvang
2,5 ECTS
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Het onderwijs is continue in ontwikkeling. Krachten vanuit de samenleving zoals de overheid, regelgeving, trends en nieuwe technologie beïnvloeden dit. In dit complexe krachtenveld met interne en externe stakeholders ontstaat een overvloed aan data, informatie en meningen. Hierdoor ontstaan er veel mythes in het onderwijs. Recente ontwikkelingen uit de wetenschap over leerpsychologie tonen steeds beter hoe wij goed onderwijs kunnen realiseren voor alle leerlingen. Schoolleiders hebben hierin de essentiële taak onderbouwde keuzes te maken, met het oog op de toekomst. Hierin staat de volgende vraag centraal: is onze school (en de stichting) voldoende klaar voor de komende 10 jaar? Strategieontwikkeling is hiervoor de meest gepaste managementactiviteit. Een heldere en onderbouwde strategie is essentieel om de onderwijs- en organisatiedoelen te kunnen verwezenlijken en de regie te kunnen nemen over keuzes in de organisatie.

Het programma biedt handvatten en denkrichtingen over strategieontwikkeling en -formulering. Dit alles wordt gerelateerd aan wat wij weten uit (onderwijs)onderzoek en wetenschap en welke systemen en structuren ondersteunend kunnen worden ingericht t.b.v. die strategie en koers.

Inhoud
De volgende thema’s staan centraal (uiteraard is ook maatwerk mogelijk):

  • Visie- en strategievorming
  • Verhouding staf-lijn
  • Taakverdeling m.b.t. onderwijs tussen bestuur-schoolleiders-docententeams
  • Consequenties van HR-beleid in scholen
  • Policy uplifting en deployment
  • Kwaliteitsmanagement
  • Financiële allocatie en accountability: wie is waarvoor verantwoordelijk en waarom.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt aan het vormen en (door)ontwikkelen van een heldere, collectieve visie en strategie voor de hele organisatie. De nadruk ligt op analyses van bestaande strategiemethodes, hun onderliggende premissen en voor- en nadelen van het volgen van de methode voor de betreffende schoolorganisatie van de deelnemer. Voor de goede orde: het gaat hier niet om de inhoud van de strategie zelf, maar over de wijze waarop het proces van strategievorming en besluitvorming daarover verloopt.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power