Persoonlijk Leiderschap
Type
Training
Beoordeling
8,5
Erkenning
Academica, Schoolleidersregister PO herregistratie informeel
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
42 SBU, 1,5 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

In de literatuur wordt al jaren geschreven over de belangrijkste voorwaarden voor effectief leiderschap: persoonlijk leiderschap. Vaak gaat het daarbij letterlijk over de persoon van de leidinggevende: in hoeverre passen zijn persoonlijke eigenschappen bij de uitdagingen van een leidinggevende functie? Die match levert een van de bouwstenen voor een stevig fundament. Een andere, minstens zo belangrijke bouwsteen wordt gevormd door iemands kijk op de wereld, zijn ideeën over hoe onderwijs waardevol kan zijn en wat hij als persoon en als professional zou willen bereiken: zijn persoonlijke visie, missie en ambitie. Beide bouwstenen zorgen ervoor dat professional iemand is die sterk in zijn schoenen staat en dat is weer een van de belangrijkste voorwaarden voor excellent onderwijs.

Een school is een professionele organisatie of behoort dat in ieder geval te zijn. Een belangrijk kenmerk van professionele organisaties is dat de mensen die er werken, zich samen sterk maken en zich verbinden aan een gemeenschappelijk doel; we zeggen dat meestal wat luchtiger: ‘alle neuzen staan dezelfde kant op’. De leidinggevende speelt in dit proces een belangrijke rol. Hij moet zich goed bewust zijn van zijn eigen visie op de wereld, de uitdagingen die op het onderwijs afkomen en de rol die een school hierin kan spelen. Hij moet ook een duidelijk beeld hebben van zijn eigen toegevoegde waarde: wat zijn mijn sterke punten en wat wil ik een school in mijn rol als schoolleider bieden?

Doelgroep
Leidinggevenden in de functie van schoolleiders, middenmanager, locatieleider, intern begeleider of coördinator vormen de doelgroep van deze tweedaagse training.
Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, VO, SO, MBO en HBO.

Inhoud
De training heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

  • Personal Branding;
  • Visie, missie en ambitie op persoonlijk niveau;
  • Intervisie als professionaliseringsinstrument;
  • Drijfveren op persoonlijk en organisatieniveau;
  • Eigen kenmerken als schoolleider;
  • Spiral Dynamics;
  • Leiderschapsstrategieën;
  • Drijfveren en waarden van mezelf en anderen;
  • Intervisiemethoden;
  • Het PGD (Persoonlijk Groeidocument).

Studiebelasting
U volgt één tweedaagse training. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 42 uur (= 1,5 EC’s).

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power