Opleiding Gedragexpert

Op scholen voor primair en voortgezet onderwijs wordt al enkele jaren gesignaleerd dat het percentage leerlingen met gedragsproblemen groeit. Veel leraren voelen zich niet handelingsbekwaam als het gaat om ‘moeilijk leesbaar gedrag’. Soms gaat het om gedrag dat voortkomt uit ontwikkelingsstoornissen, maar veel vaker nog door gedrag dat vanuit de context wordt opgeroepen. Juist dan is het goed dat de leraar kennis heeft van gedragsproblemen, hoe ze ontstaan en wat eraan te doen is.

C-LiON heeft opleidingen ontwikkeld voor Gedragsexpert, om stappen te zetten in de ontwikkeling van een leraar tot specialist op gedragsontwikkeling, een ‘Gedragsexpert’, dikwijls ook genoemd: ‘Gedragsspecialist’.

We noemen de volgende opleidingen:

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power