Onderzoeksvaardigheden voor de professional
Type
Training
Beoordeling
8,9
Erkenning
C-LiON, Schoolleidersregister PO herregistratie informeel
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
84 SBU, 3 EC
Prijs
€ 650,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Een professionele schoolcultuur is een onderzoekende cultuur. Er wordt gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens om te achterhalen of de werkwijze (didactiek, onderwijsprogramma’s, pedagogisch handelen, organisatie e.d.) effectief is. Die onderzoeksgegevens kunnen afkomstig zijn van onderzoek van derden en zelf verzameld op basis van eigen onderzoek.
Daarom moeten onderwijsprofessionals in staat zijn om praktijkonderzoek op te zetten en uit te voeren, en onderzoeksgegevens te analyseren, te waarderen en in te zetten in de eigen school.

Er komt steeds meer informatie beschikbaar over effectieve onderwijsmethoden en –werkwijzen. Ook over de werking van de hersenen, de beste didactiek in allerlei situaties, en over het leerproces en belemmeringen daarin. En niet in de laatste plaats; over effectieve scholen en schoolculturen.

Het streven naar ‘evidence based’ werkwijzen is daarom een permanent zoek-, ontwikkel- en leerproces geworden, waar scholen en onderwijsprofessionals permanent aandacht aan moeten besteden.
Van onderwijsprofessionals wordt in toenemende mate verwacht dat ze bezig zijn met kwantitatief en kwalitatief onderzoek: het interpreteren van onderzoeksgegevens van anderen, het belang voor de eigen praktijk kunnen bepalen en vervolgens de wetenschap inzetten binnen de eigen school. En ook: actief praktijkonderzoek opzetten en uitvoeren, zodat de meest effectieve werkwijze voor het leerproces van een leerling, een groep leerlingen of voor de school onderzocht kan worden.

Doelgroep
Schoolleiders en anderen in het onderwijsmanagement, intern begeleiders en zorgcoördinatoren, senior leraren en coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor effectieve werkwijzen en processen.
Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, VO, MBO en HBO.

Inhoud
Door middel van werkvormen wordt er ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • What’s the problem?;
  • Gebruikmaken van literatuur;
  • Een goede aanpak;
  • Wat zegt de data?

Studiebelasting
U volgt één trainingsdag en u kunt gebruik maken van online coaching. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekonderzoek, is 84 uur (= 3 EC’s). 

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power