Onderwijskundig ondernemerschap
Type
Cursus
Beoordeling
8,7
Erkenning
C-LiON, Schoolleidersregister PO herregistratie informeel
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
42 SBU, 1,5 EC
Prijs
€650,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in een wereld waarin ‘krimp’ de strategische agenda van scholen steeds nadrukkelijker lijkt te bepalen. Vergrijzing, teruglopende leerlingenaantallen, bezuinigingen; en aan de andere kant een samenleving die steeds hogere eisen aan (de kwaliteit van) het onderwijs stelt.
Ondernemerschap wordt daarom voor schoolleiders steeds belangrijker. Oog hebben voor kansen, proactief zijn en vooral voortdurend zoeken naar een goede afstemming tussen de verwachtingen van de belangrijkste stakeholders: overheid, ouders en team. Die afstemming is de belangrijkste voorwaarde om van een school een toekomstbestendige school te maken.

Onderzoek wijst uit dat schoolleiders maar liefst zeventig procent van hun tijd bezig zijn met werkzaamheden die niet tot hun kerntaken behoren. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen; de verantwoordingsverplichtingen vanuit het Ministerie van OCW bijvoorbeeld. Schoolleiders dreigen steeds meer managers te worden dan leiders; beheerders in plaats van inspirators en innovators. En dat heeft onmiskenbaar gevolgen voor de toekomstbestendigheid van hun school. Een onderwijskundig ondernemer behoort zich iedere dag af te vragen: doen we nog wel de goede dingen en doen we die ook op de juiste manier? Het antwoord op die vragen komt zowel van binnenuit – van het team – als van buitenaf; van ouders bijvoorbeeld en van samenwerkingspartners en het bestuur. Toekomstbestendigheid vereist een voortdurende dialoog met alle kritische stakeholders van je school.

Doelgroep
Schoolleiders, locatieleiders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het positioneren van de school en de strategische interactie met de omgeving.
Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, VO en MBO.

Inhoud 
De cursus heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

- Het paradigma van de ondernemende manager;
- (De managementaanpak voor) toekomstbestendige organisaties;
- Stakeholdermanagement volgens Grunig & Hunt;
- Van Rulers communicatiekruispunt;
- De managementaanpak voor toekomstbestendige organisaties;
- Het managementmodel van de ondernemende manager;
- Valueframing.

Studiebelasting
U volgt één collegedag. De totale normstudielast van de cursus, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (= 2 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power