Onderwijs wet- en regelgeving
Type
Cursus
Beoordeling
8,6
Erkenning
C-LiON, Schoolleidersregister PO herregistratie informeel
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
28 SBU, 1 EC
Prijs
€650,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Het werk van leidinggevenden is steeds meer gebonden aan wetten en regels. U krijgt als schoolleider of teamleider wellicht te maken met deze regels. Denkt u bijvoorbeeld aan verlofregelingen en het blijven voldoen aan de leerplicht, personeel dat het werk niet naar wens uitvoert, kinderen die schade oplopen binnen de muren van de school of uw informatieplicht naar (gescheiden) ouders. Deze onderwerpen behoren tot de dagelijkse onderwijspraktijk.
U bent als schoolleider veelal het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en personeel. Daarom is het noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de hoofdlijnen van de wet- en regelgeving binnen het onderwijsveld.
U leert relevante juridische informatie te zoeken, te filteren en op praktische wijze te koppelen aan de eigen situatie op school.
Deze opleidingsmodule maakt onderdeel uit van meerdere post-HBO opleidingen maar kan ook prima als losse nascholingscursus gevolgd worden.

Van de dagelijks leidinggevende wordt steeds meer inzicht en voorwerk verwacht. U bent degene die op de hoogte is van de situatie binnen de eigen schoolmuren. Daardoor bent u degene die relevante informatie moet kunnen filteren en betrokken partijen correct van informatie dient te voorzien. Uw ervaring met de alledaagse praktijk is onmisbaar om de juiste beslissingen te kunnen nemen conform wet- en regelgeving; of het nu gaat om de uitwerking van arbeidsvoorwaardenbeleid op school, leerplichtzaken, informatieplicht of verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

Doelgroep
Schoolleiders, middenmanagers, locatieleiders en coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het leiding geven aan medewerkers of een afdeling van de school.
Door de gebruikte casuïstiek is de cursus geschikt voor mensen in zowel het PO als het VO.

Inhoud
De cursus gaat in op actuele vraagstukken, zoals aan te leveren door de deelnemers, waarbij wij o.a. inspelen op de volgende inhoudelijke thema’s:

  • Inzoomen op de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs;
  • Rechtspositie van het onderwijspersoneel;
  • Aansprakelijkheid;
  • Informatieplicht aan ouders;
  • Privacywet en wet gelijke behandeling;
  • Leerplichtwet;
  • Arbeid.

Studiebelasting
U volgt één collegedag. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (= 2 EC’s).

Erkenning(en):