Onderwijs en innovatie
Type
Cursus
Beoordeling
8,3
Erkenning
C-LiON, Schoolleidersregister PO herregistratie informeel
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
56 SBU, 2 EC
Prijs
€ 650,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Cursus voor schoolleiders en meerscholendirecteuren die op strategisch niveau leiding geven aan onderwijsinnovatie. Daarbij is het van belang om actuele ontwikkelingen te volgen en nieuwe trends vroegtijdig te signaleren. Daarna is een selectie van relevante ontwikkeling cruciaal, om vervolgens de eigen visie en missie nog beter waar te maken. Dat daarbij in deze tijd de toekomstgerichte vaardigheden, opbrengstgericht werken en het streven naar excellent onderwijs belangrijke aandachtspunten zijn, zal helder zijn. Maar ook vernieuwingsconcepten, de gevolgen van passend onderwijs en van de transitie Jeugdzorg vergen aandacht. Hoe zet je dan een verantwoord innovatiebeleid op, waarvoor draagvlak is bij de belangrijkste stakeholders van de school?

Na het concept van de ‘lerende organisatie’ op het eind van de vorige eeuw en het introduceren van het begrip ‘excellent onderwijs’ in het begin van deze eeuw, is er veel wetenschappelijke informatie beschikbaar gekomen. Zo heeft Marzano een schitterende bundeling gemaakt van evidence based methodieken en werkwijzen, en is recentelijk John Hattie goed in beeld gekomen met zijn inzichten inzake het leerproces van kinderen. De overheid doet er alles aan om het streven naar goed onderwijs te ondersteunen (allerlei budgetten beschikbaar stellen), te monitoren (door middel van de inspectie en door eisen inzake verantwoording) en te normeren (bijvoorbeeld door de invoering van de beroepsregisters). We zien dat deze tendensen gelijke tred houden met nieuwe inzichten over de werking van de hersenen, en met de ontwikkeling van nieuwe (multimediale) onderwijsleermiddelen.

U krijgt als leidinggevende van een of meerdere scholen te maken met het vraagstuk van de selectie van alle ontwikkelingen, de beoordeling daarvan in relatie tot uw schoolvisie en het bijstellen van die visie, de manier waarop u leiding geeft aan de schoolontwikkeling. U leert in deze module relevante ontwikkelingen in het perspectief te zien van de waarde voor uw schoolontwikkeling. Tevens ontwerpt u een (deel-) ontwikkelingsproces en voert deze uit.

Doelgroep
Schoolleiders en meerscholendirecteuren, die leiding geven aan onderwijsinnovatie op strategisch niveau.
Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, VO en SO.

Inhoud
Inzichten en theorieën:

  • Actuele ontwikkelingen op het gebied van opbrengstgericht, excellent en passend onderwijs;
  • Positioneren van de school of scholen in de BCG-matrix;
  • Innovaties in één, dubbel- of drieslag leren;
  • De veranderingen organiseren;
  • Organisatie ontwikkelingsniveau;
  • Toekomstgerichte onderwijsconcepten;
  • Coachend leiderschap;
  • De autonome leraar.

Studiebelasting
U volgt één collegedag. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (= 2 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power