Nederlands als tweede taal
Type
Leergang
Beoordeling
7,9
Erkenning
C-LiON
Duur
3 bijeenkomsten
Omvang
42 SBU, 1,5 EC
Prijs
€ 750,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten
De leergang ‘Nederlands als tweede taal’ heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs aan leerlingen voor wie Nederlands de tweede taal is. Het gaat daarbij om de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen in de vorm van meer nadruk op taalschat, de effecten van pre-teaching, de kenmerkende lastige aspecten van de Nederlandse taal e.d. U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs aan deze leerlingen in uw groep of school.

Op iedere school zitten leerlingen met Nederlands als tweede taal. De leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Hoe beter de school hierbij aansluit, hoe sneller de leerlingen zullen profiteren van het onderwijs op de school. U leert hoe het onderwijs aan deze leerlingen zo effectief mogelijk wordt.

Doelgroep
Leraren in het primair onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de leergang een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud
In deze leergang staan de volgende doelen centraal:
  • De leraar is op de hoogte van de verschillende benaderingen in het tweede-taalonderwijs: grammatica-vertaalbenadering, audio-linguale benadering, communicatieve benadering, receptieve benaderingen handelingspsychologische benadering;
  • De leraar weet hoe kinderen een tweede taal verwerven;
  • De leraar kan leerlingen stimuleren om de tweede taal te verwerven en weet welke didactische werkvormen daarbij gebruikt kunnen worden;
  • De leraar weet welke adviezen hij ouders moet geven om de tweede taal te verwerven;
  • De leraar kan op schoolniveau adviseren voor wat betreft de organisatie van het tweede taalonderwijs op schoolniveau, klassenniveau en leerstofniveau;
  • De leraar kan verbeterpunten aangeven ten aanzien van de tweede taalverwerving op schoolniveau, klassenniveau en leerstofniveau;
  • De leraar weet hoe ICT kan worden ingezet bij de tweede taalverwerving.

Studiebelasting
We adviseren gedurende de leergang zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in taal/lezen te kunnen besteden, minstens 3 uur per week gedurende minstens zes weken. Liefst in een groep waar kinderen met een tweetalige achtergrond in zitten. Daarnaast zal in die periode ongeveer 2 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. Er worden drie collegedagen ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 42 uur (=1,5 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power