Naar een professionele cultuur
Type
Cursus
Beoordeling
8,4
Erkenning
C-LiON, Schoolleidersregister PO herregistratie informeel
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
42 SBU, 1,5 EC
Prijs
€ 650,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich bevindt. En is dat op uw school het geval? Die vraag moet u als leidinggevende kunnen beantwoorden. Wanneer het antwoord ontkennend is, moet u in staat zijn, samen met uw team, te bepalen wat voor de huidige cultuur kenmerkend is, welke facetten u wilt houden, van welke u afscheid wilt nemen en welke u nieuw wilt ontwikkelen. Dat is een hele uitdaging.

Als we ervan uitgaan dat die omstandigheden altijd wisselen, is cultuurverandering dus een constante beweging in een school die met beide benen in de samenleving staat. Schoolleiders hebben daarom instrumenten nodig die ze helpen de cultuur in hun school in kaart te brengen en succesvol aan te passen aan veranderende omstandigheden. Een belangrijk aspect van een effectieve schoolcultuur is een onderzoekende houding; van professionals in het onderwijs mag een kritische, onbevooroordeelde attitude verwacht worden die gekenmerkt wordt door zeker willen weten.

Doelgroep
Schoolleiders, middenmanagers, locatieleiders, intern begeleiders en coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het leiden van veranderprocessen.
Door de gebruikte casuïstiek is de leergang geschikt voor mensen in verschillende onderwijssectoren.

Inhoud
De cursus heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

  • Organisatiecultuur volgens Edgar Schein;
  • Organisatieculturen volgens het model van de concurrerende waarden;
  • Een onderzoekende school;
  • Professionele Leergemeenschap en Lerende Organisatie;
  • De betekenis van sociale netwerken voor het ontstaan van een organisatiecultuur;
  • Gap Analyse;
  • De OCAI;
  • Vragenlijst Professionele Leergemeenschappen.

Studiebelasting
U volgt één collegedag. De totale normstudielast van de cursus, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 42 uur (= 1,5 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power