Motivatiecoach
Type
Training
Beoordeling
8,8
Erkenning
C-LiON
Duur
3,5 bijeenkomst
Omvang
98 SBU, 3,5 EC
Prijs
€ 2.190,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De training ‘Motivatiecoach’ is een zeer praktijkgerichte training voor docenten, mentoren, begeleiders en coördinatoren in het VO, MBO en HBO. De opleiding heeft als doel de motivatie van leerlingen en studenten systematisch te analyseren, bespreken en de ontwikkeling van de motivatie te coachen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een drijfverentest welke specifiek de motivatie van jongeren in beeld brengt.

Iedere leerling en elke student is gemotiveerd. Ze zijn echter niet altijd gemotiveerd voor dezelfde doelen als die van de school. Hoe krijgt u de motivatie voor leren en ontwikkelen verbeterd? 
In de verkorte opleiding tot motivatiecoach leert u de motivatie van jongeren (daarmee bedoelen we globaal de leeftijd vanaf de bovenbouw VO tot en met begin twintig) analyseren aan de hand van een drijfverentest. U leert deze analyse bespreekbaar maken met de jongere zelf, met collega’s en met ouders van de leerling. U leert tevens de ontwikkeling van de motivatie bevorderen in een begeleidingstraject. 

U leert in deze training zelf de drijfverentest in te zetten bij de analyse van de motivatiefactoren van de leerling, bij de bespreking ervan en tijdens het coachingstraject. Daarbij zijn ontwikkelingspsychologische en sociaalpsychologische achtergronden van belang, maar ook heel praktische begeleidingsvaardigheden.

Doelgroep
Deze verkorte opleiding is bedoeld voor iedere onderwijsprofessional die in de praktijk bezig is met het bespreken en begeleiden van de motivatie van jongeren, zoals docenten, mentoren, begeleiders en coördinatoren.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

  • Inzicht in de normale ontwikkeling van de motivatie van jongeren
  • Motivatieproblemen en hun achtergronden
  • Analyse van het motivatiecluster van de jongere
  • Het voeren van een inzicht-bevorderend gesprek over de motivatie
  • De ontwikkeling van motivatie begeleiden

Studiebelasting
U volgt 3,5 trainingsdagen en u kunt gebruik maken van online coaching. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekonderzoek, is 98 uur (= 3,5 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power