MILE: Opleiding Innovation & Leadership in Education - Leading High Performing Schools
Type
Opleiding
Beoordeling
8,7
Erkenning
NVAO, Schoolleidersregister PO herregistratie, Stichting Post HBO
Duur
3 jaar
Omvang
1764 SBU, 63 EC
Prijs
€ 19.250,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Opleiding Innovation & Leadership in Education (MILE) - Leading High Performing Schools voor het bereiken van het hoogste niveau van schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden op de weg naar duurzame innovatie, gericht op het laten excelleren van de leerlingen en de medewerkers.

De opleiding MILE bestaat uit twee fasen. De eerste fase is gericht op het verwerven van een diploma ‘Schoolleider’ op niveau ‘vakbekwaam’, dat sinds 2014 erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. Deze eerste fase kan ook worden afgestemd op het Beroepsprofiel Schoolleider Voortgezet Onderwijs. Indien gewenst kan deze eerste fase in twee stappen worden doorlopen, namelijk eerst basisbekwaam en daarna van basis- naar vakbekwaam Schoolleider. In de tweede fase wordt bovenop de 'vakbekwaam’ -competenties toegewerkt naar het professional excellent niveau. De opleiding MILE is na vier jaar onderzoek en ontwikkeling in 2019 positief beoordeeld door de NVAO en wordt door DUO erkend voor de subsidie ‘Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO’.

Het onderwijs kantelt; van aanbodgericht onderwijs naar een interactief proces waarin leerlingen en leraren samen inhoud en vorm geven aan het leerproces. Daarbij zijn ouders educatief partner van de school, gaat de school open relaties aan met verschillende stakeholders en participeert de school in tal van netwerken op het gebied van onderwijs(-ondersteuning), kinderopvang, welzijn, sport en gezondheidszorg. Innovatieve scholen zijn toekomstbestendig georganiseerd en er wordt toekomstgericht onderwijs gegeven waarin talenten van leerlingen en van medewerkers optimaal tot ontplooiing komen.
Aan de kwaliteiten van de schoolleider worden in deze scholen zeer hoge eisen gesteld. Schoolleiders zijn onderzoekend ingesteld, hebben mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit. Zij kunnen leidinggeven aan veranderingsprocessen op weg naar excellent onderwijs, een duurzame organisatie opbouwen en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Schoolleiders en bovenschoolse directeuren vormen de doelgroep. U kunt zich inschrijven als u in het bezit bent van een bachelordiploma in een – voor deze opleiding - relevante richting, zoals een lerarenopleiding of managementopleiding én als u een (leer-)werkplek heeft in een school waar u een (mede-)leidinggevende rol vervult, zodat u de opdrachten (die erop gericht zijn praktijk en theorie met elkaar te verbinden) kunt maken

Inhoud
Voor de inhoud van fase één verwijzen we naar de opleidingen ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ en ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’.

De belangrijkste onderdelen van fase twee van de MILE-opleiding schoolleider zijn:
 • Duurzaam organiseren:
  • Het lonkend perspectief van Onderwijs 3.0: systemen en hun evolutie, de dynamiek van transities, transitiepaden, reflexieve modernisering en systeeminnovatie;
  • De kracht van interorganisationeel organiseren: complexe sociale systemen, derde orde verandering, het handelingsrepertoire van leiders, verbindend leiderschap.
 • High Performance Education:
  • Toekomstgericht onderwijsbeleid: overheidsbeleid in (inter-)nationaal perspectief, inspectie en politiek, Europees beleid, Unesco;
  • High Performance Education: maatschappelijke opdracht, excellent onderwijs, talentontwikkeling en duurzame ‘high performance’.
 • Professioneel kapitaal
  • Strategisch HRM in het onderwijs en bedrijfsleven;
  • Implementeren van een professionele leergemeenschap;
  • Meerwaardecreatie van professioneel kapitaal;
  • Beleidsadvisering.
 • Leiderschap:
  • Authentiek leiderschap, macht en ethiek;
  • Leiderschapsontwikkeling: hoe leiders leren en komen tot toekomstgericht leiderschap.
  • Leiderschap in een internationaal perspectief.
 • De onderzoekende schoolleider:
  • Praktijkgericht onderzoek;
  • Methoden en technieken van onderzoek.

Studiebelasting

We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het opleidingstraject (praktijk- en onderzoeksopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met leerteambijeenkomsten, worden met een gemiddelde van 1 dag per drie weken ingepland. Een deel daarvan gebeurt online met webinars en andere e-learning vormen.

De totale normstudielast van de opleiding is 63 EC’s. De studielast van de eerste fase van de MILE-opleiding is 840 SBU (30 EC) en van de tweede fase 924 SBU (33 EC).

Erkenning(en):

Powered by Content Power