MET: Opleiding Excellent Teaching
Type
Opleiding
Beoordeling
Nieuw!
Erkenning
Academica
Duur
2 jaar
Omvang
1778 SBU, 63,5 EC
Prijs
€14.900,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Deze volledig nieuwe opleiding is door C-LiON ontwikkeld, in samenwerking met tientallen leerkrachten van verschillende soorten basisscholen en daarmee geheel op de actuele schoolpraktijk afgestemd.

De Opleiding Excellent Teaching (MET) is erop gericht dat leraren in het primair onderwijs de eigen beroepscompetenties doorontwikkelen tot op excellent niveau. Voor de beroepscompetenties hebben we het in 2017 door het werkveld vastgestelde beroepsprofiel voor de leraar in het primair en voortgezet onderwijs als basis genomen en deze vervolgens op excellent niveau – volgens internationale normen - uitgewerkt.

Typerend voor de Opleiding Excellent Teaching is dat de opleiding een belangrijke bijdrage wil leveren aan de toekomstbestendigheid van het onderwijs. Dit gebeurt door het stimuleren van processen waarin de leraar – in samenwerking met collega’s op school – werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs.

Dit is vrijwel zonder uitzondering een onderzoeksmatig proces waarin de leraar sterk gericht is op het allerbeste onderwijs voor ieder kind, ofwel: ‘excellent teaching’.Daarbij is de leraar een samenwerkend professional die in open verbinding staat met de belangrijkste stakeholders van de school.

Wij willen leraren zo goed mogelijk toerusten om in het maatschappelijk krachtenveld optimaal te kunnen functioneren. Wij helpen hen daartoe hun eigen authenticiteit (verder) te ontwikkelen en van daaruit samen met hun collega’s en andere samenwerkingspartners vorm te geven aan wat zij als hun gezamenlijke maatschappelijke opdracht beschouwen.

Deze opleiding is ook geschikt om op maat aangeboden te worden als incompany traject. Daarbij wordt er samen met u gekeken naar wat er past binnen uw school of stichting en waar de belangrijkste focus voor het behalen van het excellent niveau voor uw team zal liggen. Voor mogelijkheden voor incompany, kijk op onze incompany pagina.

Doelgroep
Bevoegde leraren in het primair onderwijs die hun kennis en vaardigheden willen verrijken en verdiepen.

Inhoud
De opleiding duurt twee jaar. In de opleiding staan de volgende vijf domeinen centraal:

 • Domein 1: Vakinhoud
 • Domein 2: Pedagogiek
 • Domein 3: Didactiek
 • Domein 4: Professionele identiteit, reflectie en teamleren
 • Domein 5: Onderzoek

In het eerste jaar worden de volgende leergangen doorlopen:

 • Onderwijs van de 21e eeuw;
 • Pedagogiek en ontwikkelingsondersteuning I;
 • De kunst en wetenschap van het lesgeven;
 • Professionele identiteit en samenwerking;
 • Onderzoeksvaardigheden.

In het tweede jaar worden de volgende leergangen doorlopen:

 • Vakinhoudelijk en vakdidactisch expert;
 • Pedagogiek en ontwikkelingsondersteuning II;
 • Professionele identiteit en de omgeving;
 • Praktijkgericht onderzoek.

Studiebelasting
De totale normstudielast van de opleiding, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 1778 SBU uur (= 63,5 EC’s).

Erkenning(en):

Powered by Content Power