Master Innovation & Leadership in Education - Leading Special Needs Education
Type
Masteropleiding
Beoordeling
Nieuw!
Erkenning
NVAO, Stichting Post HBO
Duur
1,5 jaar
Omvang
910 SBU, 32,5 EC
Prijs
€ 9.200,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Masteropleiding MILE Leading Special Needs Education voor iedere Intern Begeleider, Zorgcoördinator of Ondersteuningscoördinator in het Primair, Voortgezet of Middelbaar Beroepsonderwijs, gericht op het verwerven van competenties om de nieuwe rol te vervullen die beoogd wordt: een coachende en mede-leidinggevende rol, de ontwikkeling van de professionele leergemeenschap op school stimulerend en als ondernemende professional pro-actief werkend in samenwerkingsverbanden. Daarbij staat het ontwikkelen van onderwijs en organisatie tot het best mogelijke onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften centraal.

Deze studierichting van de opleiding ‘Master Innovation & Leadership in Education (MILE) - Leading Special Needs Education’ bestaat uit twee fasen. De eerste fase is gericht op het verwerven van een erkend Post-HBO registerdiploma ‘Intern Begeleider / Zorgcoördinator’ afgestemd op het betreffende Beroepsprofiel van de LBBO. In de tweede fase wordt toegewerkt naar het professional masterniveau.

Nu Passend Onderwijs ingevoerd is, dringt de vraag zich steeds meer op of er in het ‘normale’ onderwijs voldoende gebeurt op het vlak van afstemming op specifieke behoeften van leerlingen. Er wordt van leraren verwacht dat zij zicht hebben of de voortgang van alle leerlingen, de belangrijkste belemmerende en bevorderende factoren voor hun ontwikkeling kennen en daarmee rekening houden in hun interactie, lesgeven en onderwijsorganisatie. Dat is een enorme opgave en de nieuwe begeleidersrol is dan ook vooral een coachende mede-leidinggevende rol: collega’s kunnen (bege-)leiden naar een steeds betere afstemming van hun onderwijs.

Doelgroep
Intern Begeleiders, Zorgcoördinatoren en Ondersteuningscoördinatoren vormen de doelgroep. 
Voor toelating tot de tweede fase is een erkend post-HBO diploma voor Intern Begeleider, Zorgcoördinator of Ondersteuningscoördinator vereist.

Inhoud
Voor de inhoud van fase één verwijzen we naar de opleidingen ‘Intern Begeleider / Zorgcoördinator’.

De belangrijkste onderdelen van fase twee van de master-opleiding zijn:

 • Duurzaam organiseren 
  • Het lonkend perspectief van Onderwijs 3.0: innovatie van (Passend) Onderwijs in de klas, in de school en het samenwerkingsverband; gebruik maken van innovatieve inzichten voor onderwijs en organisatie.
  • De kracht van interorganisationeel organiseren: pro-actief handelen van de begeleider in samenwerkingsverbanden, IKC’s en tienerscholen.
 • High Performance Education
  • Toekomstgericht onderwijsbeleid: gebruik maken van actuele wetenschappelijke inzichten uit orthopedagogiek, onderwijskunde, sociologie en hersenwetenschappen bij beleidsontwikkeling op school.
  • High Performance Education: evidence based inzichten welke leiden tot ‘high performance’ onderwijs.
 • Professioneel kapitaal
  • Coaching van onderwijsprofessionals: inzichten en technieken uit o.a. NLP, TA, systemisch coachen vergroten het handelingsrepertoire van de begeleider.
  • Implementeren van een professionele leergemeenschap: het leren van professionals kunnen (bege-)leiden.
 • Leiderschap
  • Authenticiteit in de eigen professionaliteit en ethiek.
  • Leiden en begeleiden, een continuüm. Interventies, stijl en strategie.
  • Begeleiden in een internationaal perspectief.
 • De onderzoekende professional
  • Praktijkgericht onderzoek;
  • Methoden en technieken van onderzoek.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het opleidingstraject (onderzoeksopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met leerteambijeenkomsten, worden met een gemiddelde van 1 dag per drie weken ingepland. Een deel daarvan gebeurt online met webinars en andere e-learning vormen.
De totale normstudielast van de opleiding is 62,5 EC’s. De studielast van de tweede fase van de opleiding Master Innovation & Leadership in Education is 910 SBU (= 32,5 EC). Deze tijd kan gespreid worden over anderhalf tot twee jaar.

Erkenning(en):

Powered by Content Power