Master Innovation & Leadership in Education
Type
Opleiding
Beoordeling
8,7
Erkenning
NVAO, Schoolleidersregister PO herregistratie, Stichting Post HBO
Duur
1,5 jaar
Omvang
1764 SBU, 63 EC
Prijs
€ 8.900,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Masteropleiding voor het bereiken van het hoogste niveau van schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden op de weg naar duurzame innovatie, gericht op het laten excelleren van de leerlingen en de medewerkers.

De opleiding ‘Master Innovation & Leadership in Education’ (MILE) bestaat uit twee fasen. De eerste fase is gericht op het verwerven van een diploma ‘Schoolleider’ op niveau ‘vakbekwaam’, dat sinds 2014 erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. Deze eerste fase kan ook worden afgestemd op het Beroepsprofiel Schoolleider Voortgezet Onderwijs. In de tweede fase wordt bovenop de 'vakbekwaam’ -competenties toegewerkt naar het professional masterniveau. De opleiding ‘Master Innovation & Leadership in Education’ is na vier jaar onderzoek en ontwikkeling in 2018 beoordeeld door de NVAO en wordt door DUO erkend voor de subsidie ‘Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO’.

Het onderwijs kantelt; van aanbodgericht onderwijs naar een interactief proces waarin leerlingen en leraren samen inhoud en vorm geven aan het leerproces. Daarbij zijn ouders educatief partner van de school, gaat de school open relaties aan met verschillende stakeholders en participeert de school in tal van netwerken op het gebied van onderwijs(-ondersteuning), kinderopvang, welzijn, sport en gezondheidszorg. Innovatieve scholen zijn toekomstbestendig georganiseerd en er wordt toekomstgericht onderwijs gegeven waarin talenten van leerlingen en van medewerkers optimaal tot ontplooiing komen.
Aan de kwaliteiten van de schoolleider worden in deze scholen zeer hoge eisen gesteld. Schoolleiders zijn onderzoekend ingesteld, hebben mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit. Zij kunnen leidinggeven aan veranderingsprocessen op weg naar excellent onderwijs, een duurzame organisatie opbouwen en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Schoolleiders en bovenschoolse directeuren vormen de doelgroep. 
Voor toelating tot de tweede fase is een erkend diploma voor schoolleider vereist.

Inhoud
Voor de inhoud van fase één verwijzen we naar de opleidingen ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ en ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’.

De belangrijkste onderdelen van fase twee van de master-opleiding zijn:
 • Leiderschap:
  • Authentiek leiderschap, macht en ethiek;
  • Leiderschapsontwikkeling: hoe leiders leren.
 • De onderzoekende schoolleider:
  • Praktijkgericht onderzoek;
  • Internationaal onderzoek in de vorm van een studiereis;
  • Methoden en technieken van onderzoek.
 • Duurzaam organiseren:
  • Het lonkend perspectief van Onderwijs 3.0: systemen en hun evolutie, de dynamiek van transities, transitiepaden, reflexieve modernisering en systeeminnovatie;
  • De kracht van interorganisationeel organiseren: complexe sociale systemen, derde orde verandering, het handelingsrepertoire van leiders, verbindend leiderschap.
 • High Performance Education:
  • Toekomstgericht onderwijsbeleid overheid: overheidsbeleid in (inter-)nationaal perspectief, inspectie en politiek, Europees beleid, Unesco;
  • High Performance Schools II: maatschappelijke opdracht, excellent onderwijs, talentontwikkeling en duurzame ‘high performance’.
 • Professioneel kapitaal
  • Strategisch HRM in het onderwijs en bedrijfsleven;
  • Performance management, flexibiliteit en mobiliteit van professioneel kapitaal;
  • Cultuuranalyse en –beïnvloeding: high performance culture, human motivation theory, diversiteit en inclusie.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het opleidingstraject (onderzoeksopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met leerteambijeenkomsten, worden met een gemiddelde van 1 dag per drie weken ingepland. 
De totale normstudielast van de opleiding is 63 EC’s. De studielast van de tweede fase van de opleiding Master Innovation & Leadership in Education is 854 SBU (= 30,5 EC). Deze tijd kan gespreid worden over anderhalf tot twee jaar.

Erkenning(en):