Master Excellent Teaching
Type
Opleiding
Beoordeling
Nieuw!
Erkenning
C-LiON
Duur
2 jaar
Omvang
1708 SBU, 61 EC
Prijs
€14.900,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Een volledig nieuwe opleiding door C-LiON ontwikkelt, in samenwerking met enkele basisscholen en daarmee geheel uit de praktijk gegrepen.

De basis voor de eindtermen van de Master Excellent Teaching (MET) zijn beroepscompetenties op masterniveau conform internationale normen. Deze zijn inhoudelijk afgestemd op de door het in 2017 door het werkveld vastgestelde beroepsprofiel leraar in het primair en voortgezet onderwijs. De beroepscompetenties op het hoogste abstractieniveau zijn de zogenoemde ‘basiscompetenties’.

Typerend voor de masteropleiding MET is dat de opleiding een belangrijke bijdrage wil leveren aan de toekomstbestendigheid van scholen in het primair onderwijs. Dit gebeurt door het stimuleren van processen van waarde-creatie en waarde-innovatie, zoals deze door de leraar worden aangestuurd in de eigen klas, in de eigen school en in samenwerking met diverse partners rond de school.
Dit zijn vrijwel zonder uitzondering onderzoeksmatige processen waarin de leraar sterk gericht is op het allerbeste onderwijs voor ieder kind, ofwel: excellent onderwijs.
Daarbij is de leraar een samenwerkend professional die – samen met collega’s -  in open verbinding staat met de belangrijkste stakeholders van de school.

Wij willen leraren zo goed mogelijk toerusten om in dat maatschappelijk krachtenveld optimaal te kunnen functioneren. Wij helpen ze daartoe hun eigen authenticiteit (verder) te ontwikkelen en van daaruit samen met hun collega’s en andere samenwerkingspartners vorm te geven aan wat zij als hun gezamenlijke maatschappelijke opdracht beschouwen. De opleiding streeft ernaar de beroepscompetenties van leraren in het primair onderwijs te ontwikkelen tot excellent niveau.

Daarbij kan de opleiding – op verzoek van studenten en hun scholen – worden uitgevoerd in minstens vier differentiaties:
 1. Toekomstgericht onderwijs voor leraren in een school die vooruitstrevend is in het ontwikkelen van dit onderwijs.
 2. Futureproof Education in a Professional Learning Community, voor leraren die werken op een school waar de professionele leergemeenschap de basis vormt voor de teamsamenwerking.
 3. Education in a Child Community, voor leraren in een Integraal Kindcentrum, of op scholen die op weg zijn naar een IKC.
 4. Teamteaching in een samenwerkingsschool, voor leraren die werken op een van de vormen van een samenwerkingsschool waar actief wordt omgegaan met verschillende levensbeschouwelijke identiteiten.

Binnen de opleiding kiest de student een specialisme waarin hij zich tot expertniveau ontwikkelt, zoals bijvoorbeeld ‘Gedragsexpert’, ‘Taalexpert’, ‘Cultuurexpert’.

Doelgroep
PABO afgestudeerde leraren die hun kennis willen verrijken en verdiepen.

Inhoud
De opleiding duurt twee jaar met een door de student zelf te kiezen specialisatie in het tweede jaar en leidt op tot de titel Master of Arts.

Eerste leerjaar met de leergangen:
 • Toekomstgericht onderwijs;
 • Pedagogiek en ontwikkelingsondersteuning;
 • De kunst en wetenschap van het lesgeven;
 • Professionele identiteit en samenwerking;
 • Onderzoeksvaardigheden.
Tweede leerjaar met de leergangen:
 • Differentiatie: Vakinhoudelijk expert;
 • Differentiatie: Vakdidactisch expert;
 • Differentiatie: Teamspecialisatie;
 • Professionele identiteit en de omgeving;
 • Praktijkgericht onderzoek.

Studiebelasting
De totale normstudielast van de masteropleiding, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 1708 SBU uur (= 61 EC’s).

Erkenning(en):