Lesgeven aan groep 7 en 8
Type
Cursus
Beoordeling
8,3
Erkenning
Academica, Registerleraar
Duur
8 bijeenkomsten
Omvang
56 SBU, 2 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8? Dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop de leerlingen in deze groepen al zeer ‘volwassen’ kunnen overkomen, maar zich tegelijkertijd nog als kind gedragen. Ofwel: de puberteit is aangebroken! De manier waarop deze leerlingen gemotiveerd kunnen worden, is totaal anders dan in de onder- of bovenbouw. Ze gaan bovendien anders om met elkaar, met school- en klassenregels en met volwassenen. 
In deze cursus wordt inzicht verkregen in het specifieke van deze leeftijdsgroep en worden effectieve manieren om te kunnen omgaan met deze leerlingen aangeleerd.

De ene leraar wil niet anders dan lesgeven aan de hoogste groepen van de basisschool, de andere leraar schrikt ervoor terug. En dat heeft niet alleen te maken met de inhoud van de vakken die in deze groepen op het rooster staan. Maar het gaat dan vaak om de bijzondere activiteiten in deze groep: schoolkamp, musical, schooladvies. Of het gaat om de omgang met deze leeftijdsgroep: pre-pubers zijn mondig, stellen hun eigen doelen, zijn anders te motiveren, en gaan anders om met de leraar en met groepsgenoten. 
U leert in deze cursus de belangrijkste aspecten van het lesgeven aan groep 7 en 8 om goed om te gaan met deze leeftijdsgroep en het schooljaar tot een succes te laten worden.

Doelgroep
Leraren in het primair onderwijs die les (gaan) geven aan groep 7 of 8 en tot nu vooral ervaring hebben opgedaan in de onder- of middenbouw van de basisschool.

Inhoud
In deze cursus leer je specifieke vaardigheden om goed les te geven aan groep 7 en 8 in het basisonderwijs.

Concrete doelen:
 • Kennis over:
  • ontwikkelingspsychologische kenmerken van pre-pubers, hun behoeften en motivatie;
  • manieren om als professional een goede pedagogische relatie aan te gaan met deze leerlingen;
  • afstemming van de onderwijsarrangementen aan de kenmerken van het leren van bovenbouwleerlingen;
  • schoolkeuze: bepalende factoren voor succes in het voortgezet onderwijs.
 • Vaardigheden:
  • motiverende gesprekken kunnen voeren met leerlingen in de bovenbouw;
  • je instructiemanieren en het klassenmanagement kunnen aanpassen aan de bovenbouw;
  • een positieve sfeer en een rustige leeromgeving kunnen realiseren;
  • bijzondere projecten, werkweek, schoolkamp en excursies kunnen organiseren;
  • schoolkeuzeadviezen kunnen opstellen en adviesgesprekken kunnen voeren;
  • samenwerken met ouders aan ondersteuning van deze leerlingen in pedagogische zin;
  • mentale weerbaarheid en je eigen vitaliteit bewaken.
 • Plezier in het omgaan met leerlingen van 11-12 jaar en daarbij een balans realiseren tussen het eigen welbevinden en de stimulering van de ontwikkeling van de leerlingen.

Studiebelasting
U volgt acht bijeenkomsten van elk één dagdeel. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (= 2 EC’s).

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power