Leidinggeven aan verandering
Type
Leergang
Beoordeling
8,5
Erkenning
Schoolleidersregister PO herregistratie
Duur
4 sessies van 1 dag
Omvang
2 ECTS
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Scholen hebben voortdurend te maken met ontwikkelingen. Als schoolleider bent u op uw school verantwoordelijk deze veranderingen, samen met uw team en uw stakeholders, te realiseren. Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Hierbij staat het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap centraal.

Inhoud
Verandermanagement is gericht op het veranderen van de structuur, of delen daarvan, en/of de cultuur in een organisatie, vanuit een heldere visie. Mensen, en dus ook medewerkers, ontwikkelen vaak weerstand tegen verandering, zeker als de verandering de cultuur van de organisatie raakt. Om effectief leiding te kunnen geven aan verandering is het daarom noodzakelijk mensen in de (eigen) organisatie te begrijpen en ze te betrekken bij de doelen van de verandering. Uiteindelijk zal dit leiden tot duurzame verandering. Onderzoek naar verandermanagement heeft ons veel inzicht gegeven in hoe schoolleiders effectiever kunnen opereren als leiders van veranderprocessen.

In het programma gaan we in op actueel wetenschappelijk onderzoek naar verandertrajecten in het onderwijs. Het Centre of High Performance publiceerde onlangs een uitgebreid onderzoek naar verandertrajecten. Ook Otto Scharmer en de ‘U-theorie’ wordt behandeld evenals Laloux met ‘Reinventing Organizations’ en de ‘Lerende organisatie’ van Peter Senge. Daarnaast gaan we in op de persoonlijke kant van leiderschap bij veranderingen. Hoe bewerkstellig je draagvlak en commitment? Het docententeam als eigenaar van het primair proces in relatie tot stakeholders binnen en buiten de schoolorganisatie.

Academica-docenten hebben veel ervaring met verandertrajecten in het onderwijs. Het programma is zowel theoretisch als sterk praktisch georiënteerd. Voor eenieder die echt verder wil komen in professionaliteit en leiderschap.

Een selectie van de onderwerpen die aan bod komen:

  • Aanleidingen voor verandermanagement in schoolorganisaties
  • Nederland: Het land van kansenongelijkheid
  • Stromingen, strategieën en modellen van verandermanagement
  • Verandermanagement als professie
  • De betekenis en rol van de organisatiecultuur en de biografische identiteit
  • Veranderen in een schoolorganisatie vanuit een heldere visie
  • Het betrekken van het team en stakeholders
  • Communicatie van veranderingen
Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power