LEAN Onderwijsmanagement
Type
Leergang
Beoordeling
8,4
Erkenning
C-LiON, Schoolleidersregister PO herregistratie informeel
Duur
8 bijeenkomsten
Omvang
140 SBU, 5 EC
Prijs
€ 3.090,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De aandacht in het onderwijs voor een gezonde bedrijfsvoering was nog nooit zo groot als in de laatste jaren. In een sector waar lumpsum zogenaamd ‘beleidsarm’ werd ingevoerd, is steeds beter in beeld gekomen dat er beleid gemaakt dient te worden op aspecten van bedrijfsvoering die in andere sectoren al jaren volstrekt normale aandacht hebben gekregen. Om dit aandachtsgebied niet uitsluitend te beschouwen vanuit het perspectief van kostenbeheersing, stellen we in deze leergang het concept ‘LEAN’ centraal. Hierdoor bent u in staat om sneller, en goedkoper, te werken met versterking van het innovatief vermogen van de school en vergroting van de betrokkenheid van medewerkers.

LEAN management levert u als directeur in het algemeen kwaliteitsverbetering, kostenbesparing, snellere (verander-)processen, versterking lerend vermogen en betrokkenheid van medewerkers op.

Waarom wordt dat dan zo gemakkelijk overruled door meer eenvoudige bezuinigingsoperaties? De oorzaak moet gevonden worden in verschil in opvatting, die in de X- en Y- benadering van McGregor uitgewerkt zijn, en de laatste jaren in dat de keuze tussen meer Angelsaksisch of meer Rijnlands aansturen bekend is geworden. LEAN moet je durven en vereist inzicht in psychologische processen en groepsdynamica. Maar daar staat tegenover dat LEAN veel meer duurzame effecten en gezondere organisaties oplevert en veel minder reorganisatieschade met zich meebrengt. Eigenlijk is een keuze voor LEAN management er een die bestuur en management samen maken, maar in deze leergang wordt ingezoomd op de werking op schoolniveau. Zodat u als leidinggevende in staat bent om zo’n bedrijfsvoering op te zetten en de LEAN managementprocessen uit te voeren.

In deze leergang verwerft u niet alleen de inzichten die bij een dergelijke bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, maar tevens concrete voorbeelden en interventies voor de praktijk van het middenmanagement, HR-management, kwaliteitszorg en organisatiebeleid. Tevens streeft u reeds minstens één verbeterdoel na in een action learning project op de eigen school.

Doelgroep
Leidinggevenden in het onderwijs zijn de doelgroep voor deze leergang. Maar bestuurders zijn uiteraard ook van harte welkom.

Inhoud
De leergang ‘LEAN Onderwijsmanagement’ bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Module ‘LEAN bedrijfsvoering’;
  • Module ‘Efficiency en doelgerichtheid in de schoolorganisatie en –cultuur’;
  • Module ‘Kwaliteitszorg en –verhoging in het onderwijs’;
  • Module ‘Talentontwikkeling en het HR-beleid’.
Iedere module bestaat uit:
  • Voorwerk: reflectie, literatuur;
  • Bijeenkomsten: inspiratie, verdieping, training, interactie;
  • Verwerking: (zelf-)onderzoek, analyse, conclusies.

Studiebelasting
U volgt vier trainingsmodulen van elk twee dagen en u gaat daarbij één dag op bezoek bij een school die werkt met de LEAN-methodiek ‘Via-4’.
De overige activiteiten voert u uit op momenten die u zelf kiest. De totale normstudielast van de leergang, inclusief zelfstudie en verwerkingsopdrachten, is 140 uur (= 5 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power