Kennis en kwaliteitsontwikkeling
Type
Leergang
Beoordeling
8,7
Erkenning
Schoolleidersregister PO herregistratie
Duur
5 sessies van 1 dag
Omvang
2,5 ECT's
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Krijg zicht en controle op het kwaliteitsniveau van alle primaire onderwijsprocessen en secundaire (ondersteunende) processen in uw school. Op een systematische, structurele en samenhangende wijze leert u kwaliteitsmanagement duurzaam te ontwikkelen, om dit vervolgens toe te kunnen passen in uw praktijk door middel van de Enigma Kwaliteitsaanpak. Deze leergang is ontworpen voor schoolleiders die kwaliteitsverbetering in hun school willen verankeren en de lerende houding en vakmanschap van alle medewerkers willen bevorderen.
 

Het herregistratieprogramma Kennis en kwaliteitsontwikkeling van Academica biedt u een diepgaande kennisbasis over kwaliteitsmanagement en introduceert u op een stapsgewijze manier in de Enigma Kwaliteitsaanpak. Door middel van o.a. kwaliteitskaarten en ambitiekaarten krijgt u houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen van kwaliteit in uw school. Het helpt bij het beantwoorden van vragen als: Welke doelen streven we na als team? Welke waarde voegt dit toe aan onze school? Hoe gaan we de meest gangbare en ondersteunende processen zo eenvoudig mogelijk en functioneel vastleggen? Wie is waar verantwoordelijk voor?
 

De Enigma Kwaliteitsaanpak
Enigma is een schoolbrede, duurzame kwaliteitsaanpak die bijdraagt aan een sterke schoolorganisatie. Het dient als een leidraad en houvast voor zowel leraren en schoolleiders, als ouders en leerlingen om de visie en ambities van de school daadwerkelijk uit te voeren, overzicht te houden, de werkdruk te verlagen en de schoolprocessen te versterken.

Binnen het Kennis en Kwaliteitsontwikkeling programma wordt Enigma gebruikt om aangeboden theorie en inzichten om te zetten naar concrete ambities in uw eigen school. Enigma dient daarnaast als een fundering voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van uw onderwijs. Het geeft uw team houvast bij het maken van keuzes en het planmatig uitwerken, evalueren en borgen daarvan.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power