Intern Begeleider / Zorgcoördinator
Type
Opleiding
Beoordeling
8,0
Erkenning
Registerleraar, Stichting Post HBO
Duur
1 jaar
Omvang
670 SBU, 24 EC
Prijs
€ 4.950,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post hbo opleiding Intern Begeleider / Zorgcoördinator (IB/ZC) is een zeer praktijkgerichte opleiding die op onze jarenlange ervaring met IB- en ZC- opleidingen is doorontwikkeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs en uitgaande van landelijk (door de NVS-NVL) vastgestelde competenties van de intern begeleider / zorgcoördinator. Flexibele opleidingstrajecten die in één, anderhalf of twee jaar kunnen worden doorlopen.

Het onderwijs vraagt de allerhoogste professionaliteit op het gebied van ondersteuning van het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen. En daarbij: de manier waarop omgegaan wordt met de actuele ontwikkelingen op het gebied van de invoering Passend onderwijs; samenwerking met Jeugdzorg en Justitie en Leerplicht; opbrengstgericht werken; handelingsgericht werken; de veranderende verhouding tussen ouders en school en ga zo maar door. De werkzaamheden van de intern begeleider / zorgcoördinator zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om professionals die onderzoekend zijn ingesteld, mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben, die mede leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school, die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep
Beginnende en ervaren Intern begeleiders / Zorgcoördinatoren in het PO, VO en MBO. Leraren die de functie ambiëren en in de gelegenheid zijn om minimaal twee dagen per week werkplekopdrachten uit te voeren als IB/ZC-er zijn ook welkom.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de post-hbo opleiding intern begeleider / zorgcoördinator zijn:

  • Module 1: De IB-er / ZC-er als spil in het onderwijs;
  • Module 2: De IB-er / ZC-er in de school en haar omgeving;
  • Module 3: Beleid en verandermanagement;
  • Module 4: Diagnostisch handelen;
  • Module 5: Effectief onderwijs en (coachen op) de vaardigheden van de leraar;
  • Module 6: Communiceren en beïnvloeden;
  • Module 7: Coachen van collega’s;
  • Module 8: Coachen van teams;
  • Begeleiding van de ontwikkeling van uw competenties als IB-er / ZC-er;
  • Praktijkgericht onderzoek.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 670 uur (=24 EC’s). Deze tijd kan verspreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power