Intern Begeleider verdiepingstraject
Type
Leergang
Beoordeling
8,0
Erkenning
Academica
Duur
4 bijeenkomsten
Omvang
224 SBU, 8 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Intern Begeleider verdiepingstraject’ maakt onderdeel uit van de post-HBO opleiding Intern Begeleider / Zorgcoördinator (IB / ZC). In dit verdiepingstraject verwerft u de competenties die nodig zijn om als ervaren IB-er mede leiding te geven aan de onderwijsverbetering op school. Het is een zeer praktijkgerichte leergang die op onze jarenlange ervaring met IB / ZC- opleidingen is gestoeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs, excellente scholen en de gevolgen van de transitie Jeugdzorg.

Als u al enkele jaren intern begeleider bent, zult u hebben ervaren dat het takenpakket flink veranderd is. Waar eerst het accent lag op coördinerende taken rond het LVS, contacten met AB-ers en het samenwerkingsverband, verschuift het accent veelal naar beleidsontwikkeling, sturing van veranderingsprocessen, coaching van leraren en meer intensief contact met ouders. Ook de opvang van leraren die kampen met toenemende gedragsproblemen in de groep, participeren in overlegsituaties CJG, Justitie, Leerplicht vergt meer aandacht, mede omdat van de school wordt verwacht dat er meer dan voorheen ernst wordt gemaakt van de zorgplicht van de school.
U verdiept zich tijdens deze leergang in alle relevante terreinen van het werk van een Intern Begeleider. Als u daarna alsnog zou besluiten het post-HBO diploma ‘Intern Begeleider’ te willen verwerven, heeft u al 8 EC’s in uw portfolio opgebouwd.

Doelgroep
Ervaren Intern Begeleiders vormen de doelgroep van deze leergang.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

  • Module 1: Beleid en verandermanagement
  • Module 2: Effectief onderwijs en (coachen op) de vaardigheden van de leraar
  • Module 3: Communiceren en beïnvloeden
  • Module 4: Coachen van teams

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per vier weken ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 224 uur (=8 EC’s).

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power