Intern Begeleider theoretisch traject
Type
Leergang
Beoordeling
7,8
Erkenning
Academica
Duur
9 bijeenkomsten
Omvang
140 SBU, 5 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Intern Begeleider theoretisch traject’ maakt onderdeel uit van de post-HBO opleiding Intern Begeleider / Zorgcoördinator (IB / ZC). In dit studietraject brengt u uw kennis op peil. Zo beschikt u weer over actuele inzichten die nodig zijn om als ervaren intern begeleider mede leiding te geven aan de onderwijsverbetering op school. Het is een zeer actuele leergang die op onze jarenlange ervaring met IB / ZC- opleidingen is gestoeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs, excellente scholen en de gevolgen van de transitie Jeugdzorg.

Als u al geruime tijd intern begeleider bent, zult u hebben ervaren dat de inhoud van uw takenpakket flink veranderd is. Waar eerst het accent lag op coördinerende taken rond het LVS, orthotheek en RT, verschuift het accent veelal naar beleidsontwikkeling, sturing van veranderingsprocessen, coaching van leraren en meer intensief contact met ouders. Ook de opvang van leraren die kampen met toenemende gedragsproblemen in de klas, participeren in overlegsituaties CJG, Justitie, Leerplicht vergt meer aandacht, mede omdat van de school wordt verwacht dat er meer dan voorheen ernst wordt gemaakt van de zorgplicht van de school.

U verdiept zich tijdens deze leergang in actuele inzichten die te maken hebben met passend onderwijs, de zorgplicht van de school, de transitie Jeugdzorg en de nieuwe eisen van de onderwijsinspectie. Als u daarna alsnog zou besluiten het post-HBO diploma ‘Intern Begeleider / Zorgcoördinator (IB / ZC)’ te willen verwerven, heeft u al 5 EC’s in uw portfolio opgebouwd.

Doelgroep
Ervaren intern begeleiders vormen de doelgroep van deze leergang.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de leergang zijn:

 • De IB-er als spil in het onderwijs:
  • Module 1: Rollen en competenties van de intern begeleider.
 • Beleid en verandermanagement:
  • Module 2: De school en haar omgeving;
  • Module 3: Verandermanagement.
 • De leerling en leraar centraal:
  • Module 4: Handelingsgerichte diagnostiek;
  • Module 5: De leraar centraal (effectiviteit van instructie, klassenmanagement en het pedagogisch handelen).
 • Effectieve communicatie en coaching:
  • Module 6: Effectief communiceren;
  • Module 7: Coachen van leraren en teams.

Studiebelasting
Naast de colleges zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges worden met een gemiddelde van 1 dag per vier weken ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 140 uur (=5 EC’s).

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power