Intern Begeleider basistraject
Type
Leergang
Beoordeling
8,0
Erkenning
Academica
Duur
4 modulen
Omvang
224 SBU, 8 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Intern Begeleider basistraject’ maakt onderdeel uit van de post-HBO opleiding Intern Begeleider / Zorgcoördinator (IB / ZC). In dit basistraject verwerft u de competenties die nodig zijn als startende IB-er. Het is een zeer praktijkgerichte leergang die op onze jarenlange ervaring met IB / ZC- opleidingen is gestoeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs.

Als u doorstroomt van leraar naar Intern Begeleider; of als een deel van uw takenpakket verandert van lesgeven naar zorg- en ondersteuningscoördinatie; naar begeleiding van leraren bij het ondersteunen van leerlingen met leer- en gedragsproblemen; naar het participeren in overlegsituaties met het samenwerkingsverband en met bijv. kinderopvang, CJG, zijn er nieuwe competenties nodig. Begeleiding van uw collega’s, opbouwen van partnerschap met ouders, coördineren en onderhandelen, zijn aspecten die u niet heeft meegekregen in uw eerdere opleiding.
U leert op alle relevante terreinen van het werk van een intern begeleider de basisinzichten en –vaardigheden. Als u daarna zou besluiten het post-HBO diploma ‘Intern Begeleider / Zorgcoördinator (IB/ZC)' te willen verwerven, heeft u al 8 EC’s in uw portfolio opgebouwd.

Doelgroep
Beginnende Intern Begeleiders. Leraren die de functie ambiëren en in de gelegenheid zijn om minimaal twee dagen per week werkplekopdrachten uit te voeren als IB-er zijn ook welkom.

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

  • Module 1: De intern begeleider als spil in het onderwijs;
  • Module 2: De IB-er in de school en haar omgeving;
  • Module 3: Diagnostisch handelen;
  • Module 4: Coachen van collega’s.

Studiebelasting
We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per vier weken ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 224 uur (=8 EC’s).

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power