Interim Management Onderwijs
Type
Opleiding
Beoordeling
8,1
Erkenning
Schoolleidersregister PO herregistratie, Stichting Post HBO
Duur
9 maanden
Omvang
280 SBU, 10 EC
Prijs
€ 5.900,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De post-HBO opleiding ‘Interim management’ heeft tot doel ervaren leidinggevenden in de onderwijssector toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als interim manager. Onder interim management verstaan we tijdelijk overbruggingsmanagement, crisismanagement en vormen van innovatiemanagement. Dat kunnen innovaties zijn op het gebied van onderwijskwaliteit, fusies van scholen of besturen, leiding geven na een zware crisis of bijvoorbeeld om de school te herpositioneren.
Bij positieve afronding van de opleiding ontvangt u een post-hbo gecertificeerd diploma ‘Interim management’.

Schoolbesturen en schooldirecties staan in toenemende mate onder zware druk. Het leiden van een professionele arbeidsorganisatie, verzwaarde eisen van de inspectie, het verantwoording moeten afleggen aan de samenleving, veranderende kenmerken van de leerlingpopulatie, doorvoeren van bezuinigingen, samenwerken met ketenpartners en het versterken van de marktpositie zijn de meest voorkomende uitdagingen voor bestuur en management. Daardoor zien we nogal wat ‘gaten’ komen in de bemensing van bestuur en management. Besturen kiezen er dan soms voor om een tijdelijke functionaris aan te stellen.

We komen interim management tegen in de volgende situaties:
  • overbrugging van twee definitieve benoemingen (‘tijdelijk management’);
  • voor het uitvoeren van een bepaalde opdracht zoals het bouwen van een school of opstarten van een samenwerkingsverband (‘projectmanagement’);
  • waarin een verbeter- of vernieuwingsproces moet worden geleid (‘verandermanagement’);
  • in een periode waarin de school of het bestuur in crisis verkeert (‘crisismanagement’).

De eerstgenoemde vorm (tijdelijk management) kan meestal goed worden uitgevoerd door een ervaren schoolleider of schoolbestuurder, maar project-, verander- en (zeker) crisismanagement vereisen zwaardere competenties die lang niet alle leidinggevenden beheersen. In dergelijke situaties zijn leidinggevenden nodig die in staat zijn de zwaarste uitdagingen op te pakken en tot een goed eind te brengen. En dan ook nog in een afgebakende – dikwijls beperkte - periode. Dat is de reden dat C-LiON de mogelijkheid heeft gecreëerd om de specifieke competenties voor het professioneel uitvoeren van interim management te verwerven in een praktijkgerichte opleiding die leidt tot een officieel post-HBO registerdiploma. Voor de studenten biedt dit een stevige basis om de functie uit te oefenen, voor de opdrachtgever is het een garantie dat de betreffende professional zich op een adequate wijze heeft geprofessionaliseerd.

Doelgroep
Onze studenten hebben ervaring in het schoolmanagement en hebben reeds een erkend diploma als schoolleider verworven. Als u reeds interim manager bent in het onderwijs, of overweegt om op termijn interimwerk te gaan doen, behoort u tot de doelgroep. Daarnaast is de opleiding geschikt voor schoolleiders ‘in between jobs’ die zich op deze manier voorbereiden op een volgende loopbaanfase.

Inhoud
In de intakefase checken we of u op uw plek bent in deze opleiding, en bespreken we of er bepaalde aandachtspunten zijn waar we rekening mee moeten houden.

Bij de start van de opleiding nemen we enkele tests af, waaronder een drijfverentest en een mentale weerbaarheidstest. Tijdens de opleiding worden 5 modulen gevolgd, rond de thema’s:

  • de essentie van tijdelijk management;
  • organisatie-analyse;
  • verandermanagement;
  • projectmanagement;
  • crisismanagement.

Studiebelasting
De 8 collegedagen worden met een gemiddelde van 1 dag per drie weken ingepland. Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie in de vorm van literatuurverwerking, e-learning en het uitwerken van opdrachten. De totale normstudielast van de opleiding is 280 uur (= 10 EC’s).

Folder
Klik op onderstaande afbeelding om de folder van deze opleiding te downloaden.

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power