Integraal HR voor leidinggevenden
Type
Cursus
Beoordeling
8,4
Erkenning
C-LiON, Schoolleidersregister PO herregistratie informeel
Duur
6 bijeenkomsten
Omvang
112 SBU, 4 EC
Prijs
€ 2.250,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Leidinggeven aan professionals in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vergt een hoge mate van inhoudelijk-inspirerend leiderschap. Daar waar docenten zich als zelfverantwoordelijke professionals opstellen, ontmoeten ze de leidinggevende die – vanuit een zorg voor kwaliteit, continuïteit, afstemming met de strategische doelen – met hen daarover in gesprek gaat. En dat vraagt om een hoge mate van effectiviteit van het transformationeel, coachend en stimulerend leiderschapsgedrag. In deze cursus worden inzicht en vaardigheden verworven op het terrein van integraal HR-management, met specifieke aandacht voor effectieve leiderschapsinterventies.

Leiderschap gaat ervan uit dat medewerkers hun motivatie ontlenen aan extrinsieke en intrinsieke factoren. Gedrag wordt niet alleen veroorzaakt door beloningen, maar ook door het proces dat naar die beloningen leidt en door de gevoelens en behoeften van de medewerkers. Een leider moet daarom in staat zijn om ook zaken als normen, waarden, behoeften en capaciteiten te adresseren en te beïnvloeden, op een transformationele, coachende en stimulerende wijze. U verwerft in deze cursus inzichten en vaardigheden op het gebied van leiderschap waarin het landelijk beroepsprofiel uitgangspunt is, en waarin de eigen persoonlijke waarden, visie en werkomgeving volop aan bod komen.

Doelgroep
Leidinggevenden in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vormen de doelgroep. Ook aanstaande leidinggevenden die nu nog een coördinerende of lesgevende functie hebben, kunnen deelnemen aan de cursus.

Inhoud
Leerdoelen van de training:

  • De leider kent de eigen visie op het onderwijs, op de school als organisatie in z’n maatschappelijke context, op het functioneren van de professionals in het team en verwerft van daaruit respect bij zijn medewerkers (charisma).
  • De leider kan de eigen visie uitdragen, in gesprekken, presentaties en voorbeeldgedrag (inspiratie).
  • De leider kan medewerkers stimuleren tot nieuwe ideeën en zet hen aan tot kritisch nadenken over het onderwijs, de onderlinge samenwerking en het eigen functioneren en onderzoekend leren (intellectuele stimulatie).
  • De leider kan onderwijsprofessionals ondersteunen, coachen en feedback geven (individuele aandacht).

Studiebelasting
U volgt zes bijeenkomsten van elk één dag. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 112 uur (= 4 EC’s).

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power