In gesprek met kinderen
Type
Training
Beoordeling
8,0
Erkenning
C-LiON
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
8 SBU
Prijs
€ 225,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Passend Onderwijs vraagt van leraren om sterk te individualiseren en te differentiëren. Gesprekken met ouders zijn hierin belangrijk, maar ook het kind moet hierin gehoord worden. Dit lijkt niet altijd een gemakkelijke opgave ondanks de goede wil van een leraar. Want wat doe je met een leerling die om de drie tellen van zijn stoel opstaat om `even` iets te pakken.
In gesprek gaan met kinderen is een vaardigheid die een eigen karakter heeft en twee subvaardigheden bevat: het neerzetten van een juiste sfeer en het stellen van de juiste vragen. Het bewerkstelligen van een open sfeer en vertrouwen is iets wat een leraar zelf moet ontwikkelen in de eigen levensloop en onderwijservaring. De technieken kunnen echter goed aangeleerd worden zodat je vorm kan geven aan een gesprek omdat je weet waarmee je rekening moet houden als je in gesprek gaat met kinderen.

Een gesprek biedt de leraar mogelijkheid om een kind te zien en te horen. Vanuit deze relatie kan het ontwikkelingsproces ondersteund worden. Ook kunnen kinderen soms verassende perspectieven bieden op een situatie. Het oplossingsgerichte gesprek maakt kinderen mede eigenaar van een problematische situatie op een respectvolle, niet belastende manier. Hierbij is het een grote kunst om te gaan denken in mogelijkheden in plaats van problemen als waarheid te bestempelen. Hiermee komen we in een kern van Passend Onderwijs.

Doelgroep
Leraren, intern begeleiders, leidinggevenden en schoolteams vormen de doelgroep voor deze training.

Inhoud
De training heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

  • Eigenschappen van communicatie met kinderen;
  • Interview en open gespreksvoering;
  • Oplossingsgericht werken en oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

Studiebelasting
De training duurt 4 uur. Eventueel kan dit in twee delen worden opgesplitst. Inclusief het voorbereidende kijk- en leeswerk bedraagt de totale studiebelasting 8 uur.

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power