Het hyperactieve kind
Type
Cursus
Beoordeling
8,3
Erkenning
C-LiON
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
28 SBU, 1 EC
Prijs
€ 590,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De cursus ‘Het hyperactieve kind’ maakt deel uit van de erkende Post-HBO opleiding ‘Gedragsexpert’ maar is ook goed afzonderlijk te volgen.
U krijgt in deze cursus inzicht in de oorzaken van hyperactiviteit en u leert de verschillende gradaties van ‘druk kind’ tot de stoornis ADHD te onderscheiden.
Bovenal krijgt u in deze cursus inzicht in manieren om de situatie van en rond de hyperactieve leerling te verbeteren, door een concreet stappenplan te hanteren. Daardoor krijgt de leerling meer zelfvertrouwen en gaat hij meer gemotiveerd om met schooltaken. Ook prima te gebruiken in de begeleiding van ouders.

Iedere leerling is wel eens druk. Maar sommigen zijn nagenoeg altijd beweeglijk, kunnen hun mond niet houden en stilzitten is verschrikkelijk moeilijk. Nogal wat kinderen die we ‘hyperactief’ noemen, krijgen ook daadwerkelijk deze diagnose en er wordt een leef- en medicatieadvies gegeven. Er is echter meer mogelijk in de begeleiding van deze kinderen. En juist ook in de begeleiding van drukke kinderen die geen stoornis hebben. In deze cursus wordt daarom allereerst meer inzicht verkregen in de oorzaken en verklaringen van hyperactiviteit. U leert vervolgens de situatie analyseren waarbij u erachter komt hoe een vicieuze cirkel in het drukke gedrag kan worden doorbroken. We gebruiken daarbij het stappenplan van ‘kids skills’ en ook besteden we aandacht aan consolidatie van gewenst gedrag.
U kunt de verworven inzichten gebruiken in de eigen schoolpraktijk, bij de begeleiding van hyperactieve kinderen en in de gesprekken met hun ouders.

Doelgroep
Leraren vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders en zorgcoördinatoren zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de cursus een zeer praktisch karakter heeft.

Het programma is geschreven voor heterogene doelgroepen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Indien nodig wordt leeftijdsspecifiek gedifferentieerd, zodat professionals uit deze verschillende subsectoren zichzelf en hun doelgroep herkennen in de voorbeelden en thematieken.

Inhoud
U leert het belangrijkste over:

  • oorzaken ADHD en hyperactiviteit;
  • ondersteuningsbehoeften bij hyperactiviteit;
  • gangbare behandelmethoden;
  • interventies;
  • planmatig zelfstandigheid vergroten van hyperactieve kinderen;
  • zelfreflectie en welbevinden leraar bij ADHD-leerlingen.

Indien de cursus incompany wordt verzorgd, worden deze thema’s en voorbeelden geheel afgestemd op de eigen schoolsoort.

Studiebelasting
De studielast van de cursus bedraagt 28 uur (= 1 EC): één cursusdag (of twee dagdelen), literatuurstudie vooraf en een verwerkingsopdracht na afloop.

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power