Het angstige kind
Type
Cursus
Beoordeling
8,3
Erkenning
C-LiON
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
28 SBU, 1 EC
Prijs
€ 590,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De cursus ‘Het angstige kind’ maakt deel uit van de erkende Post-HBO opleiding ‘Gedragsexpert’ maar is ook goed afzonderlijk te volgen.
U krijgt in deze cursus inzicht in de ontstaansgeschiedenis van angsten, en welke (meest voorkomende) angsten er zijn bij leerlingen: sociale angst en faalangst. Daardoor mijden deze kinderen bepaalde sociale situaties en zullen zij onderpresteren bij bijvoorbeeld toetsen. Om nog maar van allerlei gezondheidsrisico’s te zwijgen.
U leert tijdens deze cursus hoe u actief aan het verbeteren van het welbevinden van de betreffende leerlingen kunt bijdragen, waardoor zij zich ook beter kunnen ontwikkelen.

Voor angstige kinderen kan de schooldag een enorme opgave zijn. Vooraf slapen ze slecht, ze vertonen vermijdingsgedrag, melden zich ziek, en doen nauwelijks actief mee met spel en gesprek op het schoolplein. Bij toetsen presteren ze onder hun eigen maat, ze doen op allerlei momenten precies het verkeerde (terwijl ze erg hun best doen om juist het gewenste gedrag te vertonen). Het meest komen sociale angsten en faalangsten voor bij schoolgaande kinderen. U leert in deze cursus de oorzaken van het ontstaan en het instant blijven van angsten.
Een effectieve manier om angsten te lijf te gaan is de Rationeel Emotieve Therapie (RET). Daar oefent u mee tijdens deze cursus, zodat u de essentie van die aanpak kunt toepassen bij de begeleiding van angstige leerlingen.

Doelgroep
Leraren vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders en zorgcoördinatoren zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de cursus een zeer praktisch karakter heeft.

Het programma is geschreven voor heterogene doelgroepen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Indien nodig wordt leeftijdsspecifiek gedifferentieerd, zodat professionals uit deze verschillende subsectoren zichzelf en hun doelgroep herkennen in de voorbeelden en thematieken.

Inhoud
U leert het belangrijkste over:

  • trauma’s en verwerking;
  • verschillende soorten angst, bijv. faalangst en schoolangst;
  • sociale angst en de relatie met pesten;
  • sociale veiligheid opbouwen;
  • beschermende en stimulerende ondersteuningsbehoeften;
  • angstreductietraining;
  • RET technieken en de G-reeks.

Indien de cursus incompany wordt verzorgd, worden deze thema’s en voorbeelden geheel afgestemd op de eigen schoolsoort.

Studiebelasting
De studielast van de cursus bedraagt 28 uur (= 1 EC): één cursusdag (of twee dagdelen), literatuurstudie vooraf en een verwerkingsopdracht na afloop.

Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power