Het agressieve kind
Type
Cursus
Beoordeling
8,3
Erkenning
Academica
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
28 SBU, 1 EC
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De cursus ‘Het agressieve kind’ maakt deel uit van de erkende Post-HBO opleiding ‘Gedragsexpert’ maar is ook goed afzonderlijk te volgen.
U krijgt in deze cursus inzicht in de ontstaansgeschiedenis van zowel het reactief agressieve kind als het proactieve agressieve kind. De verschillen tussen agressie als stoornis en als gedragsprobleem leren herkennen en op grond daarvan een effectieve aanpak kiezen.
U krijgt in deze cursus concrete handvatten in de vorm van observatie-, diagnose- en aanpaktechnieken.

De invoering van Passend Onderwijs zorgt ervoor dat van leraren in het regulier onderwijs meer wordt gevraagd op het gebied van het omgaan met gedragsproblematiek. En van alle vormen van gedragsproblematiek noemen leraren het agressieve gedrag als een van de meest lastige vormen, omdat er dikwijls acuut gevaar is voor de leerling zelf, medeleerlingen en volwassenen. Veel leraren voelen zich met de handen in het haar staan en menen dat overwicht (‘kracht’) de enige manier is om als volwassene goed met dit gedrag van leerlingen om te gaan. Dat blijkt echter op de lange duur niet vol te houden, gaat ten koste van de sfeer in de klas en als er een andere leraar komt, begint de ellende van voor af aan.
In deze cursus leert u de achtergronden van twee soorten agressie (reactief en proactief) kennen, u leert herkennen of er sprake is van een gedragsprobleem (dat in principe om te buigen is) of een stoornis (waar eigenlijk het ‘hanteerbaar houden’ het belangrijkste doel voor de leraar is). U leert meerdere interventiemethoden kennen (waaronder Positive Behavior Support (PBS), waarbij vooral uitvoerig getraind wordt met de CICOI-methode (Check In Check Out), waarbij de relatie tussen school en ouders een fundamenteel uitgangspunt is.

In het tweede deel van deze cursus wordt dieper ingegaan op ‘pesten’ als uitingsvorm van agressie. Daarbij besteden we aandacht aan de rol van de groep en hoe de leraar hier effectief verandering in kan aanbrengen.

Doelgroep
Leraren vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders en zorgcoördinatoren zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de cursus een zeer praktisch karakter heeft.

Het programma is geschreven voor heterogene doelgroepen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Indien nodig wordt leeftijdsspecifiek gedifferentieerd, zodat professionals uit deze verschillende subsectoren zichzelf en hun doelgroep herkennen in de voorbeelden en thematieken.

Inhoud

U leert het belangrijkste over:

  • oorzaken van agressie en uitingsvormen;
  • oppositionele opstandige gedragsstoornis;
  • antisociale gedragsstoornis;
  • regulerende en structurerende ondersteuningsbehoeften;
  • aanpak agressief gedrag en eigen weerbaarheid van de leraar;
  • pesten;
  • moeilijke oudergesprekken;
  • ouders betrekken bij gedragsinterventies.

Indien de cursus incompany wordt verzorgd, worden deze thema’s en voorbeelden geheel afgestemd op de eigen schoolsoort.

Studiebelasting
De studielast van de cursus bedraagt 28 uur (= 1 EC): één cursusdag (of twee dagdelen), literatuurstudie vooraf en een verwerkingsopdracht na afloop.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power