Handelingsgericht werken met taal
Type
Leergang
Beoordeling
7,9
Erkenning
C-LiON
Duur
3 bijeenkomsten
Omvang
42 SBU, 1,5 EC
Prijs
€ 750,-
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

De leergang ‘Handelingsgericht taalonderwijs’ heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs op ‘expertniveau’. Het gaat daarbij om de kenmerken van handelingsgericht werken: deze kennen, toepassen in het eigen onderwijs, de resultaten van het leerproces kunnen analyseren en evalueren, en op grond daarvan nieuwe lessen kunnen ontwerpen waarin systematisch handelingsgericht gewerkt wordt met groepsplannen en handelingsplannen.
U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs in uw groep of school.

Werken op een manier waarop systematisch doelen gesteld worden voor een volgende handelingsperiode voor de hele groep, voor drie niveaugroepen en voor individuele leerlingen vergt inzicht van de leraar in de ontwikkeling van het kind. Gebruik van de leerlijnen en tussendoelen zijn daarbij het richtpunt. En daarbij worden de doelen nog verder afgestemd op de mogelijkheden van iedere leerling. De leraar moet in staat zijn om te werken met drie niveaugroepen in de klas, en daarbij systematisch de vorderingen van leerlingen te monitoren, te evalueren en op grond daarvan nieuwe doelen te stellen, een nieuw groeps- of handelingsplan op te stellen en deze uit te voeren. In deze leergang reflecteert u op uw eigen handelen en vergelijkt dit met evidence based didactiek.

Doelgroep
Leraren in het primair onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de leergang een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud
In de onderwijspraktijk heeft iedere school wel een ontwikkeling doorgemaakt waarin aspecten van handelingsgericht werken (m.n. het werken met groepsplannen en leerlijnen/tussendoelen) ingevoerd zijn. Op de meeste scholen is nu een volgende fase aangebroken: hoe krijgt u meerwaarde voor de leerlingen uit deze werkwijze? Volgens ons gaat het daarbij met name om de kracht van een goede evaluatie: analyseren wat de leerling wel/niet kan; dit relateren aan het onderwijsproces van de afgelopen periode en aan de doelen die gesteld zijn; vervolgens conclusies trekken voor het onderwijsproces voor de komende periode (zoeken naar dat wat goed werkt en nieuwe doelen stellen); en dan goed volgen hoe het kind leert.

Onderdelen:

  1. HGW taalonderwijs op school:
    In deze module staat de kwaliteit van het taal-/leesonderwijs op school centraal: Hoe wordt de kwaliteit van het taal-/leesonderwijs gemeten?; En wat wordt er vervolgens met de gegevens gedaan?
  2. HGW taalonderwijs in de groep:
    De taal-/leesontwikkeling bij leerlingen verloopt niet lineair: hoe en wanneer wordt deze gemeten?; wat wordt er vervolgens met de gegevens gedaan? Het schrijven van een groepsplan wordt ingezet als hulpmiddel bij het organiseren en uitvoeren van gedifferentieerd taal-/leesonderwijs in de groep.
  3. HGW taalonderwijs aan de leerling:
    Het registeren, verzamelen, analyseren, interpreteren van taalopbrengsten (kwalitatief en kwantitatief) zijn essentieel voor handelingsgericht taal-/leesonderwijs. Van daaruit kunnen – naast groepsplannen - handelingsplannen worden opgesteld en uitgevoerd.
Erkenning(en):

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power