Groepsplan gedrag en s.e.o.
Type
Training
Beoordeling
8,2
Erkenning
Academica
Duur
1 bijeenkomst
Omvang
7 SBU
Prijs
Op aanvraag
In het kortStudieprogrammaPraktische informatieStartmomenten

Kijken naar de ondersteuningsbehoefte van kinderen vraagt de grootst mogelijke zorg voor de basisvoorwaarden waarin ieder kind kan groeien. Deze basisvoorwaarden liggen voornamelijk op pedagogisch en sociaal emotioneel niveau en op het gebied van veiligheid, die gewaarborgd kan worden door een goed klassenmanagement. Uit onderzoek blijkt dat expliciete aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling veel oplevert in termen van sociale vaardigheden, attitude, gedrag en cognitieve vaardigheden. Deze training is erop gericht schoolteams en leraren te leren werken met een handelingsgericht groepsplan gedrag met daarin aandacht voor de leraar, de groep en het sociaal emotioneel leren. Daarnaast heeft het groepsplan gedrag het potentieel om preventief te werken en plek te bieden voor het brede spectrum aan gedrag bij kinderen.

Wat kan het onderwijs doen om een gezonde ontwikkeling neer te zetten? Met een groepsplan gedrag komt zowel de leraar, als de groep als het individu aan bod. Vanuit het handelingsgericht werken kan hiermee een goede, gezonde groepssfeer gecreëerd worden die helpt in het neerzetten van een sociaal emotioneel klimaat waarin kinderen kunnen groeien.

Doelgroep
Schoolteams, leraren en intern begeleiders vormen de doelgroep voor deze training.

Inhoud
De training heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

  • Handelingsgericht werken en klassenmanagement;
  • Ondersteuningsbehoefte van de leraar;
  • Fase van de groepsvorming en activiteiten om dit te ondersteunen;
  • Sociaal emotioneel leren en werkvormen om dit vorm te geven;
  • Oefenen met het opstellen van een eigen groepsplan gedrag.

Studiebelasting
De training duurt 3 uur. Inclusief het voorbereidende leeswerk bedraagt de totale studiebelasting 7 uur.

Erkenning(en):

Over Academica

Social media

Boeken bestellen

Powered by Content Power